FORENINGENS FORPERSON: NÅR DU MELDER DIG IND I FORENINGEN, TAGER DU ANSVAR FOR FÆLLESSKABET

PUBLICERET TIRSDAG 8.3.2022

Ud over festivalen
Generalforsamlingen i Foreningen Roskilde Festival er lige om hjørnet, og første år med Matias Møl Dalsgaard som forperson for foreningen er snart gået. Vi har taget en kort snak med ham om hans forhold til festivalen, foreningen, frivilligheden og fremtiden.

 

Sidste forår blev Matias Møl Dalsgaard valgt som forperson for Foreningen Roskilde Festival. Og på trods af at hans historie med festivalen primært er som deltager, føltes rollen helt rigtig for Matias Møl Dalsgaard:

 Udover at jeg altid har været fan af Roskilde Festival, så er min aktive historie relativt kort. Sidste år blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at engagere mig, og det var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg gerne ville! At få lov til at bidrage til et så fantastisk fællesskab og begivenhed kan man ikke sige nej til. Samtidig syntes jeg også, at rollen indkapslede mange af de ting, jeg i forvejen nærede en kærlighed til. Min baggrund ligger indenfor iværksætteri, innovation og det digitale felt. Men jeg har også et helt specielt forhold til kultur og musik. Jeg spillede musik som ung, og selvom mine musikalske evner nok desværre ikke var afgørende for, at jeg blev spurgt – så betyder det alt sammen noget for mit forhold til Roskilde Festival.” siger Matias Møl Dalsgaard og uddyber, hvorfor han valgte at engagere sig:

”Jeg gør det på baggrund af en beundring og kærlighed til selve festivalen. Den der evige fornemmelse af græsrod, bevægelse, kunst og aktivisme. Selvom Roskilde Festival er oppe i årene, formår den altid at være et frisk pust. Både som et højdepunkt på året og i vores kultur i det hele taget. Der er noget evigt ungt og fornyende over dét vi har gang i, som jeg synes er helt fantastisk.”

Matias Møl Dalsgaard blev valgt som forperson for foreningen den 25. marts 2021. Han er desuden medstifter og CEO for GoMore og sidder i flere bestyrelser, både i erhvervssammenhæng og indenfor kultur og politik. Foto: GoMore.

Festivalens og frivillighedens fremtid er et fælles ansvar

Siden Matias Møl Dalsgaard blev forperson for foreningen, er der sket meget. Endnu en festival blev aflyst, og vinteren bød på nye nedlukninger. Lykkeligvis ser fremtiden atter lys ud. Landet er genåbnet, og vi er i fuld sving med planlægningen af RF50 til sommer. Vi skal lave Roskilde Festival til en ny tid, og som medlem af foreningen er man med til at præge den udvikling.

”Foreningen gør faktisk ikke i sig selv nogen forskel. Festivalen og de frivillige, som arranger festivalen, gør den egentlig forskel – hvert år. Men at melde sig ind i foreningen er at være med til at tage ansvar for festivalens og frivillighedens fremtid. Det er en måde at være med til at tage ansvar for det, som man elsker ved festivalen”, fortæller Matias Møl Dalsgaard og fortsætter:

”Helt konkret betyder det, at man kan møde op på generalforsamlingen og være med til at vælge bestyrelsen. Det skal gøres en gang om året. Det er vigtigt, at dem der er med til at lave festivalen, rent faktisk også er med til at beslutte, hvem der sidder i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som både ansætter ledelsen i RKS og som er med til at træffe de helt store, strategiske beslutninger for festivalen.”

Generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival 28. april

Bag begivenheden Roskilde Festival står Foreningen Roskilde Festival. Hvis du er frivillig på festivalen, kan du blive medlem af foreningen. Meld dig ind i foreningen senest 4. april – så kan du være med til generalforsamlingen onsdag 28. april og være med til at præge, hvor vores fællesskab skal bevæge sig hen i en ny virkelighed, hvor der er brug for at tænke anderledes. 

En mere talstærk forening vil samtidig betyde, at vi som fællesskab er bedre rustede til at pejle foreningens fremtid:

”Med endnu flere medlemmer kan endnu flere af vores dygtige frivillige stille op til bestyrelsen, og det ville betyde, at flere af festivalens frivillige var med til at vælge bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi er bredt repræsenteret både i forhold til alder, køn, interesser og historik – hvis vi skal træffe tidssvarende og langsigtede beslutninger for festivalen. Hvis ikke flere melder sig ind i foreningen og deltager i generalforsamlingen, bliver det en meget snæver kreds som træffer beslutninger for det store flertal. Det flugter dårligt med den fornyende og demokratiske begivenhed, som Roskilde Festival ellers er, og det giver ikke det bedste grundlag for et fremsynet bestyrelsesarbejde.”

Til sidst lyder et håbefuldt opråb fra foreningens forperson, da han bliver spurgt, hvad man reelt kan få ud af at melde sig ind i foreningen:

”Hmm, jeg tror, at jeg ville vende spørgsmålet om. Fordi – noget af det smukkeste ved Roskilde Festival er jo, at det ikke handler om det enkelte individ. Det handler om vores fællesskab og alt dét, vi har sammen. Ved at melde sig ind i foreningen, tager man egentlig bare ansvar for netop det fællesskab. Andet er der ikke i det. Det kan godt være, at man får et stykke kage og en sodavand til generalforsamlingen – og forhåbentlig et par inspirerende oplæg. Men det er ikke derfor man skal komme. Man skal komme for at bidrage til fællesskabets fremtid.

 

Af Sophia Magdalena Smith, frivillig i Roskilde Festivals mediehus