OVERSKUD TIL FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL TRODS AFLYSNING

PUBLICERET FREDAG 29.4.2022

Torsdag aften afholdt Foreningen Roskilde Festival sin årlige generalforsamling. 2021 blev et udfordret år med endnu en aflysning af Roskilde Festival. Overskuddet på 905.000 kroner til velgørenhed skyldes først og fremmest afholdelsen af Summer Days-begivenhederne. 


For første gang i tre år mødtes medlemmerne af Foreningen Roskilde Festival fysisk til den årlige generalforsamling 28. april 2022. Her fremlagde bestyrelsen det økonomiske resultat efter endnu et år, hvor foreningens hovedaktivet, begivenheden Roskilde Festival, blev aflyst.

Dette bærer foreningens overskud på 905.000 kroner tydeligt præg af.

Overskuddet skyldes først og fremmest, at foreningen i sommeren 2021 fik mulighed for at afholde begivenhederne Summer Days i de dage, hvor den store festival ellers skulle have fundet sted.

Hele overskuddet herfra doneres efter formålet: at støtte initiativer til gavn for børn og unge.

Tro på fremtiden og fokus på festival til sommer
Aflysningen af Roskilde Festival har ikke alene konsekvenser for festivalen, men også de mange foreninger, partnere og kunstnere, der hvert år er med til at skabe festivalen.

Det har derfor naturligvis været et ekstra stærkt fokus for bestyrelse og direktion at fremtidssikre festival og forening. En væsentlig forudsætning for dette er muligheden for som arrangør at søge kompensation for de store økonomiske tab, som er direkte relateret til aflysningen i 2021.

Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning for 2021, men vi ser positivt på det. I 2020 fik vi fuld dækning for alle tab direkte relateret til aflysningen i det år. Så vores forventning og håb er, at det samme gør sig gældende i 2021.

Er du den talivrige type, kan du finde årsrapporter og indsamlingsregnskaber på roskildefestivalgruppen.dk.

Læs om festivalens engagement og organisering i vores årsskrift.