SÅDAN BLIVER ROSKILDE FESTIVAL NR. 50

PUBLICERET TIRSDAG 12.10.2021

Oplevelser
Vi tæller ned til en længe ventet festival. Den første i tre år. Det er et helt særligt momentum, som vi vil benytte til at stable noget særligt på benene, der både spejler nutiden og pejler fremtiden.

 

Når vi atter mødes på Roskilde Festival i sommeren 2022, er det tre år siden, vi sagde: ”Vi ses næste år”. Sådan blev det som bekendt ikke.

Nu skuer vi mod 2022. Og vi har masser at glæde os til.

Vi har stadig et jubilæum foran os med afholdelsen af festival nr. 50. Samtidig skal vi på én eller anden måde favne tre års festivalplanlægninger i én. Det bliver noget af en forløsning for os alle!

Mere end nogensinde er der brug for, at Roskilde Festival er en festival, der ikke alene er til tiden, men pejler fremtiden og sætter dagsorden. Med musikken og kunsten og måde vi skaber festival på sammen.  

Øget fokus på solidaritet og bæredygtighed

Verden er under pres, og der er brug for, at vi sammen går nye veje for en fælles fremtid.

På Roskilde Festival planlægger vi derfor i særdeleshed ud fra to store nøgleord: solidaritet og bæredygtighed.

Vi står oven på en pandemi og midt i en klimakrise – og fra alle sider hører man spørgsmålet om, hvordan mennesker og natur kan sameksistere i fremtiden, hvordan vi sikrer kommende generationer og mindsker ulighed. Det kalder på forandringer.

På Roskilde Festival vil vi gøre op med éngangsforbruget. Vi planlægger efter nye campingløsninger, der kan hjælpe os til at reducere affaldsmængder og få os alle til at øge bevidstheden om, at ’brug og smid væk’ slet ikke hører hjemme på Roskilde Festival.

Mere end nogensinde er der brug for, at vi finder nye løsninger sammen. Bæredygtighed er et ord med mange betydninger. Det peger også på vores fællesskaber og vores solidaritet med hinanden. Det kalder på aktivisme og demokratisk engagement – det kræver tillid til demokrati, tro på at man bliver hørt, plads til nye perspektiver. Vi vil præsentere dig for en masse programindhold, som vil inspirere dig og dine medfestivalgængere til at gå nye veje sammen.

Vi glæder os til at fortælle dig mere konkret om det hele. Det vil komme i den kommende tid.

Nedtællingen til Roskilde Festival nr. 50 er for alvor begyndt!