ROSKILDE FESTIVAL 2023 MARKERER EN NY BEGYNDELSE

PUBLICERET TIRSDAG 28.3.2023

Er du med på at folde dine drømmes faner ud? På Roskilde Festival må du tro på utopier og få liv til dine drømme

Roskilde Festival 2023 er en ny begyndelse. Med den tager vi fat på de næste 50 festivaler – og vi gør det i en verden i opbrud. Med krig i Europa, inflation, eskalerende klimakrise, og en hel generation af unge, der i stigende grad er præget af mistrivsel og manglende tiltro til fremtiden.

Der er i den grad brug for at indgyde håb, give tro på og vise, at forandring er mulig. Behovet for en ny begyndelse gælder os alle.

Nyt tema: UTOPIA
Derfor har vi i Roskilde Festival de kommende år særligt fokus på, hvordan vi kan inspirere og styrke evnen til at forestille sig – og dermed skabe – en bedre fremtid.

Vi kalder det UTOPIA. For vi tror på, at forestillingen om det bedste, er en forudsætning for at skabe det vendepunkt, der er brug for.


Med UTOPIA vil vi hjælpe nye forestillinger om fremtiden på vej – give drømmene liv! Gennem kunsten, festen og fællesskaberne og gennem den måde, vi sammen skaber og er i festivalen på.

UTOPIA er tilgang, som både rammesætter indholdet i programmet, maden, måden vi bygger og indretter vores festivalby på – og den måde vi er sammen på i festivalens fællesskab. 

En inspiration og en udfordring til hele festivalfællesskabet

Det handler altså ikke alene om at forestille sig, hvordan tingene kunne være anderledes. Det handler også om at give forestillingerne liv. Om at leve dem. Sanse, mærke det på kroppen, se, høre og fornemme det. Om at teste og eksperimentere. Turde fejle for at gøre bedre. Sammen.

UTOPIA er dermed også en udfordring og en inspiration til hele festivalfællesskabet. Hvor skal vi selv gå nye veje? Kunne det være anderledes? Hvordan vil vi kunne bidrage til at skabe radikal forandring?

Hvad nu hvis ...