PRAKTIKANT TIL ROSKILDE FESTIVAL SUSTAINABILITY

Sustainability-teamet søger en praktikant til at hjælpe med at udarbejde en ressource- og affaldsplan. Dermed bliver du en del af et bredt involverende projekt, der får indflydelse på den bæredygtige dagsorden i organisationen.

Hos Roskilde Festival hænger bæredygtighed naturligt sammen med at være en almennyttig festival. Vi har et stort ansvar for at undersøge og udvikle nye løsninger, indhold og produkter, for at være med til at skabe bæredygtig forandring hos os selv og i samfundet.

Roskilde Festival har en særlig stor og synlig udfordring med affald. Der ligger et stort potentiale for at reducere affaldsmængder, øge genbrug og genanvendelse, samt at få håndteret mere farligt affald på en ansvarlig måde. Derfor går vi i efteråret 2019 i gang med at udarbejde en ressource- og affaldsplan. Og du kan være med.


Praktikant i efteråret 2019

Vi søger en praktikant til teamet Roskilde Festival Sustainability, til at hjælpe os i processen med at udarbejde en ressource- og affaldsplan (RAP). Planen skal blive til gennem en bred inddragende proces på tværs af organisationen. Som praktikant vil du skulle understøtte projektlederen i dette arbejde. Dine opgaver kan for eksempel indebære

  • planlægning, forberedelse og afholdelse af møder og workshops
  • skriftlige opsamlinger fra møder
  • hjælp til koordinering på tværs af arbejdsgrupper
  • informationssøgning relateret til affaldshåndtering
  • opstilling af overblik over affaldsdata i excel

Der vil også være mulighed for at få indsigt i det generelle arbejde med bæredygtighed og beskæftige dig med andre opgaver og projekter indenfor bæredygtighed – alt efter hvor din interesse og faglighed ligger.

Du kan være virksomhedspraktikant eller uddannelsespraktikant. Hvis du er uddannelsespraktikant, befinder du dig på sidste del af en relevant videregående uddannelse. Din faglige baggrund kan være indenfor miljø, ingeniørvidenskab, geografi eller lignende – vigtigst er, at du har interesse for affaldshåndtering. Du har derudover interesse for projektledelse og er en stærk skriftlig kommunikatør. Du skal kunne arbejde selvstændigt, være i stand til at skabe og bevare overblikket og være klar på at løse mange forskelligartede opgaver.

Du vil få

I praktikken vil du få mulighed for at være en del af et bredt involverende projekt, der får indflydelse på den bæredygtige dagsorden i organisationen. Du får mulighed for sparring med engagerede kollegaer, udvide dit netværk, udnytte din faglighed og få et unikt indblik i Roskilde Festivals organisation, der inddrager frivillige i alle led. Vi lover dig en oplevelse ud over det sædvanlige og en praktikplads med højt til loftet.

Praktisk og varighed

Du bliver som udgangspunkt tilknyttet som fuldtidspraktikant (37 timer ugentligt) med start hurtigst muligt. Hvis du er studerende, er vi fleksible i forhold til, hvordan praktikken passer bedst ind i din uddannelse. Vi tager højde for eksamensperioder og evt. studiejob. Du vil have din daglige gang på Roskilde Festivals sekretariat i Roskilde, og du vil sidde sammen med projektlederen for ressource- og affaldsplan og programlederen for bæredygtighed.

Der vil forekomme både aften- og weekendmøder en gang imellem, men til gengæld har du så tilsvarende mulighed for at holde fri i hverdagene. Praktikopholdet er ulønnet, men du får dækket dine transportudgifter.

Ansøgning og kontakt

Er det dig? Så send motivation samt dit CV. Marker mailen ’RAP praktikant 2019’. Ansøgningsfrist er søndag d. 25. august 2019 og samtaler afholdes i uge 35. Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte projektleder for ressource- og affaldsplan, Anne Damgaard Møller på tlf. 30 24 77 67. Ansøgning sendes til anne.moeller@roskilde-festival.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!