ROSKILDE FESTIVAL AIMS TO REDUCE CO2 EMISSIONS FROM FOOD BY 20 PERCENT

PUBLISHED MONDAY 20.1.2020

(In Danish only - English text coming soon)

I 2019 har Roskilde Festival sænket madbodernes CO2-udledning med 11 procent. I 2020 er målet en reduktion på i alt 20 procent. Det kræver imidlertid nudging af både sælger og køber.  

Fødevareproduktion står for mellem 20 og 30 procent af den samlede udledning af drivhusgasser i Europa, herunder CO2. Der er altså meget at hente, hvis den CO2-udledning, som knytter sig til kosten, bliver reduceret. Det gælder også på Roskilde Festival, hvor der i 2019 blev langet 1.590.200 måltider over disken fordelt på mere end 680 forskellige retter.  

Roskilde Festival arbejder hele tiden på at blive mere miljø- og klimavenlig. Minimum 90 procent af den mad, der sælges på festivalen, er økologisk, og fra 2020 bliver alle læskedrikke økologiske. I løbet af året bruger organisationen desuden erfaringerne fra arbejdet med festivalen til at rådgive andre eventarrangører og virksomheder om grøn omstilling, herunder omlægning til økologi og reduktion af CO2. 

Grafik: Ditte Arnkvist

Netop CO2-belastningen har imidlertid indtil for nylig været vanskelig at opgøre præcist. I 2018 indgik Roskilde Festival derfor et partnerskab med virksomheden CarbonCloud, som har udviklet programmet CarbonAte, der kan udregne den CO2-udledning, som knytter sig til et bestemt måltid: 

"Madboderne taster ingredienserne til deres måltider ind, og så beregner programmet CO2-belastningen inklusiv eventuel transport," forklarer Lene-Maria Toksværd, Roskilde Festivals programleder for Mad og Drikke.  

Motiverer til flere planter 

CarbonAte benyttes også som et værktøj, når festivalen udvælger og vejleder madboderne. Et lavt CO2-niveau vejer positivt, når organisationen beslutter, hvem der får mulighed for at sælge fødevarer på festivalen. Samtidig rådgives madboderne løbende omkring, hvordan de kan øge deres brug af plantebaserede ingredienser og derved sænke andelen af animalske produkter.   

For at nå målet om en reduktion på 20 procent i 2020, er det nødvendigt at skære endnu mere ned på kødet. Burgerboderne skal for eksempel nudges lidt, da oksekød er en af de helt store syndere, når det kommer til CO2.

Foto: Katinka Klinge

Ud over hensynet til klimaet kan en motivation for madboderne være, at det grønne valg kan bidrage positivt til bundlinjen, idet grøntsager er billigere i indkøb end kød.   

Tydelig skiltning er altafgørende

Hvis CO2-udledningen skal reduceres, skal flere deltagere imidlertid også vælge de klimavenlige retter.  

I 2019 forsøgte festivalen sig med en fysisk mærkning ved madboderne, hvor deltagerne kunne se, hvor stor CO2-udledning der knyttede sig til de enkelte retter. Ifølge Lene-Maria Toksværd kan skiltningen dog blive tydeligere:    

"Hvis du står foran en bod, der har femten retter, så bliver mærkningen så lille, at den forsvinder. "

I 2020 vil Roskilde Festival derfor bruge et mere let genkendeligt mærke, som vil blive tilføjet de mest klimavenlige retter hos hver madbod, mens CO2-belastningen på alle øvrige retter stadig vil være at finde i festivalens app. 

"Vi skal gøre det nemmere for deltagerne at se, hvilke retter der belaster klimaet mindst. Det er nudging og synlighed, der virker," siger Lene-Maria Toksværd. 

RÅDGIVER OM GRØN OMSTILLING

Når Roskilde Festival hjælper andre med grøn omstilling, sker det gennem RF Experience.

RF Experience er en del af organisationen og bruger året rundt kompetencerne fra arbejdet med at lave festival i en række andre sammenhænge.

Se mere på rfexperience.dk  

Loading...

MORE NEWS