For at ansøge skal I udfylde spørgsmålene i ansøgningsskemaet nedenfor, som er opdelt i tre sektioner:

  • Standardinformation omkring organisationen/organisationerne
  • Spørgsmål om indsatsen og hvordan den matcher intentionerne med netop dette Open Call
  • Spørgsmål om hvordan indsatsen lever op til Roskilde festivals generelle rammer og værdier.

Man kan ikke gemme ansøgningen undervejs. Det er derfor en god idé at læse alle spørgsmål igennem og vide hvordan I vil besvare dem, inden I går i gang med at udfylde. Husk at I skal uploade følgende dokumenter: Vedtægter (evt. et udkast), overordnet budget og evt. årsrapport.

OBS: Dokumenterne skal uploades i en samlet zip-fil på maks. 5MB.

Deadline for ansøgninger er den 28. november kl. 12. Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt efter fristen er udløbet, men der må forventes op til 2 mdrs. behandlingstid afhængigt af hvor mange ansøgninger, vi modtager.

Når vi har modtaget jeres ansøgning, får I en kvittering på e-mail. Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan I skrive til donations@roskilde-festival.dk eller ringe på vores hovednummer +45 46 36 66 13. 

God fornøjelse med ansøgningen. Vi glæder os til at læse den.

Du kan downloade hele ansøgningsskemaet som pdf her, så I har mulighed for at forberede jeres svar, inden I udfylder.

1) Informationer om organisationen: De første spørgsmål er standardinformationer om jeres organisation eller forening.
Hvis flere organisationer søger sammen, så skriv alle organisationerne her.
Beskriv kort organisationens overordnede formål (maks. 250 tegn per organisation).
Angiv én kontaktperson - også hvis flere søger sammen.
Er du ansat eller frivillig, og er du direktør, formand, projektleder, fundraiser eller andet? Hvis flere søger samlet, angives også hvilken organisation, du er en del af.
Hvis organisationen ikke har en hjemmeside eller sider på sociale medier, så skriver du bare det. Hvis flere søger samlet, angives sider for alle organisationer som er med til at søge.
Hvis I ikke har en adresse, så skrives adressen på kontaktpersonen.
Hvis I ikke har et CVR-nummer, så skrives dét.
Budgettet skal beskrive de overordnede budgetposter for indsatsen og tydeliggøre, hvilke omkostninger der forventes, og om der er andre indtægter end en evt. donation fra Roskilde Festival. Både udgifter og indtægter må gerne være baseret på estimater. Hvis I er flere, der søger sammen, up-loades vedtægter og årsrapport(er) for den eller de organisationer, der skal have udbetalt donationen. Vedtægterne kan være et udkast, hvis I ikke har vedtaget dem endnu. Hvis I ikke har en årsrapport, må I gerne forklare årsag i bemærkningsfeltet nedenfor. OBS: Der kan kun up-loades ét dokument. Du skal derfor lave en samlet zip-fil (maks. 5 MB).
Her kan du tilføje eventuelle bemærkninger til de dokumenter, du har up-loadet.
2) Beskrivelse af idé, projekt eller indsats: Denne sektion handler om den indsats, en evt. donation skal støtte. Du kan både søge til en idé, et afgrænset projekt eller til en generel indsats. Svarene skal tydeliggøre hvad det er, I gerne vil søge støtte til, og hvordan jeres arbejde ligger inden for intentionerne i Open Call's formål og temaer.
Angiv titlen på den indsats, I søger en donation til. Hvis I ikke har et afgrænset projekt med en titel, så angiv en passende titel for indsatsen eller idéen i stedet.
Hvor mange penge søger I fra Roskilde Festival? Angiv beløb i danske kroner.
Beskriv i korte træk, hvad indsatsen går ud på (maks. 250 tegn).
Hvilke positive forandringer skaber indsatsen? Uddyb, hvilken forskel indsatsen gør for målgruppen og for samfundet?
Hvilket tema arbejder I primært med? Vælg her ét af de fire temaer. Hvis I arbejder med flere af temaerne, vil det være tydeligt senere i ansøgningsskemaet.
Uddyb her hvordan indsatsen rammer det valgte tema og eventuelt andre af de fire temaer: Musik, Kunst, Social forandring eller Miljø & Klima?
Uddyb hvem der er målgruppen/målgrupperne for indsatsen. Hvilken alder har målgruppen? Beskriv også gerne geografi, køn, oprindelse, livssituation eller andet, der kan være relevant at fortælle, men hold det kort og faktuelt. Der kan godt være flere målgrupper i en indsats.
Angiv de konkrete mål og forventninger, som indsatsen skal muliggøre.
Beskriv hvordan I finder ud af, om jeres mål er nået, og hvordan I vil vurdere resultater og erfaringer. I behøver ikke måle og tælle alting, men vi skal vide, hvordan I vurderer, om jeres indsats er lykkedes, og at I har gjort den forskel, I ønsker at gøre.
Uddyb indsatsens indhold. Hvilke konkrete aktiviteter indebærer indsatsen? (maks. 2 sider)
Angiv en overordnet tidsplan for indsatsen. Er der faser undervejs? Og hvornår tænkes aktiviteter gennemført? Det behøver ikke være præcise datoer, men vi skal have en idé om, hvornår indsatsen gennemføres. OBS: Projektstart tidligst 1. februar 2020.
Beskriv her hvordan I kommunikerer med målgruppen? Er det fx. nogen, I allerede har kontakt til? Eller hvordan vil I sikre kendskab og deltagelse?
Uddyb hvordan indsatsen styrker unges mulighed for at ytre sig og handle. Hvordan er indsatsen til gavn for unge? Er jeres organisation drevet af unge? Er unge medskabere af indsatsen?
Hvordan viser og/eller styrker indsatsen konkrete handlinger? Hvordan demonstreres mod og handlekraft i selve indsatsen? Eller hvordan styrker indsatsen mod og handlekraft hos målgruppen?
Forklar, hvorfor indsatsen er vigtig lige nu. Hvordan er indsatsen på forkant med udfordringer og muligheder? Hvorfor er det vigtigt at handle i dag og ikke i morgen?
Hvis I er flere, der ansøger sammen, så beskriv, hvordan I arbejder sammen om problemstillingen. Søger I alene, så beskriv, hvordan der eventuelt samarbejdes med andre om indsatsen.
Beskriv helt kort, hvilke(t) hovedbudskab(er) I mener, det er relevant at fortælle omverden om ifht. jeres indsats.
3) Donationsarbejde og værdier: Hvordan relaterer jeres organisation og indsats til Roskilde Festivals værdier og generelle krav til donationsmodtagere.
Beskriv i hvilken grad og hvordan, frivillige er en del af jeres organisation, og hvordan de er med til at udvikle og gennemføre indsatsen.
Beskriv hvordan måden indsatsen udføres på indebærer inklusion og fleksibilitet for forskellige grupper af mennesker og skaber fællesskab på tværs minoriteter og samfundsgrupper.
Beskriv hvordan miljø- og klimahensyn er tænkt med i indsatsen. Hvis dette allerede er beskrevet under temaet Miljø- og Klima, udfyldes ikke her.
Beskriv hvordan indsatsen kan inspirere andre til at handle, og hvordan erfaringer fra indsatsen vil blive anvendt af jer selv, når donationen udløber.