ORANGE TOGETHER 14. NOVEMBER

Hvad har vi lært af Orange Together?

På netværksmødet samler vi op på Orange Together 2019-indsatsen og drøfter de væsentligste indsigter fra festivalen, fra forskningen og fra fagorganisationerne.

Orange Together er Roskilde Festivals indsats mod krænkende og grænseoverskridende adfærd i fællesskabet. Indsatsen blev iværksat i 2018 med et fokus på seksuelt krænkende adfærd og udvidet i 2019 til at favne grænseoverskridende adfærd i bredere forstand.

Målet har starten været at blive klogere på, hvordan vi tager hånd om problemer med grænseoverskridende adfærd, så vi med festivalen som platform også kan bidrage til forandring andre steder i samfundet.

Igen i 2019 har en lang række faglige organisationer deltaget i indsatsen med bl.a. viden, dialog og aktiv deltagelse.

På netværksmødet samler vi op på indsatsen og deler viden på tværs af organisationerne.

Hvornår: torsdag 14. november 2019 kl. 15.30-19.00
Hvor: Roskilde Festival, Havsteensvej 11, 4000 Roskilde

Der vil være drikkevarer og til sidst også en bid mad.

Dagens program:

 • Velkomst
  Projektleder Karen T. Andersen, Roskilde Festival
  Om deltagerne og dagens program.

 • Årets indsatser og viden
  Talskvinde Christina Bilde
  Præsentation af årets indsatser og den viden, vi nu har opnået om grænseoverskridende adfærd på festivalen.

 • Roskilde Festival og frirummet
  Journalist Lea Wind-Friis, Politiken
  Er Roskilde Festival et frirum til at opdage nye sider af sig selv og stå af præstationsræset eller en fribillet til at overskride andres grænser?

 • Virker dialogarbejdet?
  Dialogindsatsansvarlig Dina Konradsen og analyseansvarlig Camilla Bank Friis
  Hvad har de unge fortalt, og hvad var effekten? Præsentation af dialogarbejdet og den indsamlede viden.

 • ”Det er bare Roskilde” – En undersøgelse af tryghed og utryghed på Roskilde Festival
  Kultursociolog (Cand.soc.) Emilie Kirstine Holse og kultursociolog (Cand.soc.) Mette Kousholt, SDU
  Syddansk Universitet præsenterer resultater fra undersøgelser foretaget på Roskilde Festival i 2018 og i 2019.

 • Grænseoverskridende adfærd som sikkerhedsproblem
  Professor (mso) Institut for Organisation, Morten Thanning Vendelø, CBS
  Forskere fra Copenhagen Business School præsenterer indsigter fra feltarbejde foretaget på RF2019.


 • Paneldebat om viden indsamlet på årets festival
  Antropolog (Cand.antro) Malthe Rye Thomsen, SDU, lektor, Ph.D., Institut for sociologi, miljø- og erhvervsøkonomi Annette Michelsen la Cour, SDU, professor (mso) Institut for Organisation, Morten Thanning Vendelø, CBS og analyseansvarlig Camilla Bank Friis, Roskilde Festival
  CBS, SDU og Roskilde Festival diskuterer indsigter fra RF2019 med deltagerne.


 • Dare to Care
  Projektleder Hanna Rothhelius, Svensk Live, sagkyndig inden for sexualoplysning og metodeudvikling Pelle Ullholm, RFSU og foreningsudvikler Jesper Setréus, RFSU
  Præsentation af Svensk Live og RFSU’s arbejde med grænseoverskridende adfærd på svenske festivaler.

 • Tak for i aften
  Netværk og godt til ganen