BENEFITS OF VOLUNTEERING

PUBLISHED FRIDAY 20.9.2019

Text only in Danish.

Frivillighed er altafgørende for skabelsen af mange kulturarrangementer. Men hvad får de frivillige ud af deres indsats? Og hvad får samfundet i det hele taget ud af frivillighed?

Mange flere vil gerne være frivillige. De har bare ikke fået buddet. 

Ifølge en ny undersøgelse udført af Roskilde Festival angiver hele 19 procent ”at de ikke er blevet spurgt” som svar på, hvorfor de ikke er frivillige.

Samtidig viser en anden undersøgelse, RECcORD, udført af Aarhus Universitet, at der er hele ni forskellige positive effekter af den undersøgte frivillighed, hvoraf mange kommer både de frivillige selv og det omkringliggende samfund til gode. Det drejer sig blandt andet om: Social inklusion, en følelse af samhørighed læring, velvære, kulturel og politisk refleksion og lokal udvikling.

Begge undersøgelser er med til at danne grundlag for samtalen under en konference om frivillighed på Roskilde Festival Højskole nu på onsdag.

Medborgerhuset Byens hus, Medborgerhuset INSP!, KulturCosmos (kulturhus i Viby Sjælland), Roskilde Festival Højskole og Roskilde Festival står bag denne dag om frivillighed og deltagelse.

Formålet er at få nye indsigter i, hvordan såvel festivalen, de deltagende kulturhuse og medborgerhuse samt hele foreningsdanmark som sådan kan arbejde med frivillighed og deltagelsesformer.

Blandt andet, som det fremgår af en af de to undersøgelser, kan der sagtens være behov for bedre kommunikation mellem de, der søger frivillige, og de der gerne vil være frivillige.

Derfor har Roskilde Festival og Roskilde Kommune sammen med Byens hus, Frivilligcentret i Roskilde, INSP!, KulturCosmos og Kulturhuset Fjordglimt skabt Frivilligugen som hvert år finder sted i Uge39.

En af deltagerne på konferencen onsdag, udviklingschef i organisationen Kulturhuse i Danmark, Søren Søeborg Ohlsen, er overbevist om, at frivillighed er af den største betydning – ikke bare for kulturhusene – men for samfundet som sådan.

”Frivillighed og aktiv deltagelse er væsentligt for fundamentale processer i samfundet, som handler om identitetsskabelse, folkeoplysende værdier og demokratiskabelse. De mange mennesker, der er aktive frivillige i kulturhusene og alle mulige andre steder, er kolossalt vigtige for samfundet som helhed”, siger han.

39 procent af de voksne danske mænd og 41 procent af de voksne danske kvinder er frivillige. I Roskilde Kommune er 46 pct. af de voksne frivillige.

FrivilligUge39

I uge 39 fejrer, fremviser og udforsker vi frivilligheden i Roskilde.

Det gør vi med inspirerende, netværksskabende og gratis arrangementer for frivillige, foreninger og folk, der arbejder med frivillighed.

Det er Roskilde Festival, Frivilligcenter Roskilde, KulturCosmos, Byens hus, INSP! og Roskilde Kommunes Kultur og Fritidsafdeling, der planlægger og koordinerer arrangementerne.

FrivilligUge39 handler om, at deltagerne i arrangementerne mødes på tværs af kultur, idræt og sociale foreninger og får mulighed for at lære nyt, dele erfaringer og bidrage til debatten om frivillighed. Ugen er et resultat af Roskilde Kommune og Roskilde Festivals fælles ambition om at udvikle frivilligheden i Roskilde. 

Læs mere om FrivilligUge39 på Facebook