NY UNDERSØGELSE: TILLID TIL, AT VI KAN SKABE EN TRYG FESTIVAL SAMMEN

PUBLISHED TUESDAY 13.4.2021

In Danish only

Vi har spurgt jer, om I stadig er klar til at tage på festival, og om der er noget, der bekymrer jer. I har bestemt ikke afskrevet muligheden for at tage del i de store fællesskaber til sommer, og I vil gerne bidrage til, at vi sammen kan skabe en sikker festival. Det viser de foreløbige resultater af undersøgelsen.

Det er stadig ikke afklaret, om vi kan gennemføre Roskilde Festival til sommer. Og hvis vi kan, hvilke omstændigheder bliver det så under, når coronavirus fortsat eksisterer i samfundet?

I samarbejde med psykologer fra Københavns Universitet har vi sat os for at undersøge, om I – alle jer som har planlagt at deltage på Roskilde Festival som enten frivillige eller som billetkøbere – fortsat har lyst til at deltage i festivalen, og hvilke forventninger I har.

Høj grad af tillid
Besvarelserne viser, at I bestemt ikke har afskrevet muligheden for at tage del i de store fællesskaber til sommer.

I vil gerne på festival, og mere end to tredjedele af jer, som deltog i undersøgelsen, svarede, at I ville føle jer trygge, hvis Roskilde Festival fandt sted i henhold til den nuværende planlægning – ligesom I svarede, at I var afklarede med de risici, som fulgte med.

Spørgeskemaet forudsatte, at man kan fremvise et gyldigt coronapas ved indgangen til festivalen.

Samtidig viser undersøgelsen, at I har en høj grad af tillid til, at vi som arrangører af Roskilde Festival træffer sundhedsmæssigt forsvarlige beslutninger. Der var dog én faggruppe, I havde større tillid til, og det er – ganske fornuftigt – forskere og læger.

Hvad kan det bruges til?
De foreløbige resultater fortæller os, at I gerne vil bidrage til, at vi kan afholde en sikker festival til sommer, hvis vi får lov.

Som arrangører har vi gennem mange år opbygget gode erfaringer med, at sikker adfærd på festivalen er noget, som bliver til i fællesskab.

Sikkerheden på festivalen er et samarbejde mellem os som arrangører og jer som deltagere. Når vi nu kender de foreløbige resultater af undersøgelsen, får vi derfor også en idé om, hvor vi kan sætte ind og tilbyde alternativer, der kan opveje eventuelle begrænsninger.

Det er ikke bare os, der kan have gavn af denne viden. Andre fra kulturbranchen kan også bruge resultaterne fra undersøgelsen i deres planlægning af større begivenheder i en tid præget af coronavirus.

Fakta: De næste skridt

  • Næsten 18.500 af jer har færdiggjort spørgeskemaet. Det svarer til ca. 20 % af det forventede antal deltagere på Roskilde Festival, og det giver et meget godt billede af stemningen omkring festivalen.
  • Vi er ikke færdige med undersøgelsen endnu. Over de næste uger bliver resultaterne yderligere nuanceret, når forskerne fra Københavns Universitet vil lave opfølgende interviews med flere af jer, der har deltaget i undersøgelsen. Derefter kan vi offentliggøre de endelige resultater.
  • Det er ikke bare os, der kan have gavn af denne viden. Andre fra kulturbranchen kan også bruge resultaterne fra undersøgelsen i deres planlægning af større begivenheder i en tid præget af coronavirus.