FORENINGENS FORMAND: OPBAKNING ER AFGØRENDE FOR FESTIVALENS FREMTID

PUBLISHED THURSDAY 4.3.2021

(In Danish only)

Roskilde Festival befinder sig i en kritisk situation, og mere end nogensinde er der brug for opbakning til foreningen, der skaber den. Foreningens formand, Lars Frelle-Petersen, deler bestyrelsens planer for at opnå den støtte, der er nødvendig for at bringe festivalfællesskabet ind i fremtiden. Ligesom med alt andet på Roskilde Festival starter det med engagement fra festivalens frivillige.

Roskilde Festival arrangeres af Foreningen Roskilde Festival og bringes hvert år til live af omkring 30.000 frivillige, 100.000 deltagere og en lang række af partnere og leverandører. Sådan gik det dog desværre ikke i sommer, hvor vi for første gang nogensinde måtte aflyse en Roskilde Festival.

Foreningen Roskilde Festival står lige nu overfor en særdeles vigtig opgave, når den i de kommende år skal bringe festivalen og dens fællesskab godt igennem coronakrisen og ind i fremtiden. Foreningens formand, Lars Frelle-Petersen, fortæller om den kritiske situation, festivalen befinder sig i:

”I et helt år har vi ikke kunne være tætte på hinanden og dele oplevelser. Vi måtte aflyse Roskilde Festival denne sommer, hvilket naturligvis har haft kolossale konsekvenser for os. Det har været hårdt for vores store festival-fællesskab – for de mange ildsjæle, der havde knoklet for at skabe den vildeste fejring af festival nr. 50. Det har ramt meget bredt og gået hårdt udover hele værdikæden af kunstnere og leverandører, af vores mange samarbejdspartnere, foreningerne og ngo’er. Og det har været hårdt for vores mange deltagere, der har måtte se langt efter festivaler og de store fællesskaber i et helt år”.

Lars Frelle-Petersen blev valgt ind i Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse på generalforsamlingen i 2018 og blev sidenhen valgt som formand i 2019.

LARS FRELLE-PETERSEN
Lars Frelle-Petersen debuterede som frivillig på Roskilde Festival i 1991 og var leder af Orange Scene gennem flere år i 1990'erne. Derefter fulgte en årrække som frivillig ved Gloria-scenen og i Backstage Village. Han blev valgt ind i Foreningen Roskilde Festivals bestyrelsen på generalforsamlingen i 2018 og blev sidenhen valgt som formand i 2019.

Konsekvenserne efter en aflysning har også ramt foreningen bag festivalen.

”Vi er ramt hårdt på vores økonomi. Det har i sidste ende betydet, at vi som forening ikke har kunne leve op til vores formål om at støtte børn og unge”, fortæller Lars Frelle-Petersen.

Da corona-krisen ramte hårdt for et år siden, var det ellers en solid og sund organisation, der var klar til at løfte sig til nye højder med en markering af festival nummer 50 i ryggen.

”Vi har i bestyrelserne på tværs af hele Roskilde Festival-organisationen brugt kræfter på udvikling af en ny overordnet strategi. En strategi, der skal sikre en styrkelse af vores fundament og udvikling, så vi kan bevæge festivalorganisationen stærkt ind i fremtiden. Vi så meget frem til markeringen af festival nr. 50 – en kulmination på en fantastisk udvikling. Med den nye strategi har vi vist vejen til, hvordan vi udvikler de næste 50 år. Lige så succesfuldt som det har været indtil nu. En festival til samtiden og fremtiden”.

En stærkere kobling mellem forening og festival

Nu kigger foreningen ind i en ny virkelighed, hvor fremtiden er knap så ligetil og lys. Den overordnede retning er på plads, men den krise, vores festival står i, kræver nytænkning og – mest af alt fordrer det stærkt sammenhold og synlig støtte at komme godt videre. Lars Frelle-Petersen fortæller:

”Det er Foreningen Roskilde Festival, der skal bære festivalen videre frem efter krisen. Derfor har vi brugt den seneste tid på at undersøge, hvordan vi bedst muligt udvikler foreningen. Helt grundlæggende er det sådan, at jo flere medlemmer vi er i foreningen, des bedre er vi rustet til at møde den uforudsigelige fremtid, vi går i møde”.

Helt centralt for planerne er at omsætte det massive engagement i selve begivenheden Roskilde Festival til større engagement i foreningen bag.

”Frivilligt engagement er festivalens DNA og grunden til, at det kan lykkes år efter år. Ingen festival uden frivillighed. Derfor vil vi gerne have flere frivillige med i foreningen, hvor kursen for den festival, de skaber, bliver sat”, forklarer Lars Frelle-Petersen og uddyber:

”Vi vil gerne skabe en stærkere kobling mellem det at være frivillig på festivalen og det at være engageret i foreningen. Lige nu betragtes det som to forskellige ting, selvom det faktisk handler om det samme: At støtte op om Roskilde Festival. For uanset om man er aktiv i foreningen, bygger scener, renser toiletter eller holder vagt, giver man et værdifuldt bidrag til festivalen”.

Udover at give sin værdifulde støtte, kan man i foreningen også sætte sit præg på festivalens udvikling. Og der er brug for nytænkning.

”Verden ændrer sig hele tiden, og vi skal følge med. Det gør vi ikke ved at stå stille. Det gør vi ved at udvikle os. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi har en levende forening med aktive medlemmer, der lader deres stemmer blive hørt. Derfor er det enormt vigtigt, at vi har en stor og aktiv forening, der kan afgøre, hvilken vej festivalen skal bevæge sig herfra”, fortæller Lars Frelle-Petersen.

Til den årlige generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival 22. marts 2021 har bestyrelsen fremsat et forslag om at ændre vedtægterne, så man som frivillig for Foreningen Roskilde Festival fremover automatisk bliver medlem, og at medlemsfundamentet også udvides med aktive partnere og deltagere. Det kan virke som en omfattende ændring, men ifølge Lars Frelle-Petersen er det nødvendigt for at sikre festivalens fremtid:

Foreningen er den organisatoriske ramme omkring vores fællesskab, og det er vores opfattelse i bestyrelsen, at der er behov for at styrke den både indadtil og udadtil for at bringe os igennem den krise, vi står i. Medlemskabet og antallet af medlemmer er vigtigt for at tydeliggøre engagementet og opbakningen eksternt. Som det er nu, er vi nærmest en omvendt pyramide: Omkring 1.200 medlemmer af foreningen overfor i alt ca. 30.000 frivillige på en festival, der samler omkring 100.000 betalende deltagere. Det bliver uholdbart i længden – både ift. festivalen og ift. den omverden vi agerer i. Det kræver muskler at løfte os og festivalen videre nu – det kræver et solidt fundament, hvis vi ikke skal blæses omkuld. Der er mere end nogensinde brug for den legitimitet, det giver at have en stærk og bredt forankret medlemsbase. Vi har brug for det styrkede fundament for at sikre vores festival-fællesskab og bringe foreningen ind i fremtiden.”

GENERALFORSAMLING 22. MARTS 2021
Mandag 22. marts er der ordinær generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival. Her skal foreningens medlemmer tage stilling til beretningen, årsregnskabet og eventuelle forslag. Dernæst vælges to medlemmer til bestyrelsen.

Formandskabet gives videre

Generalforsamlingen bliver også den sidste med Lars Frelle-Petersen som formand. Det skyldes, at han har skiftet jobbet som direktør i Dansk Industri ud med jobbet som departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Og den dobbeltrolle mener Lars Frelle-Petersen ikke, han skal varetage:

”Jeg stopper som formand af den simple årsag, at jeg har fået et nyt job, hvor jeg er rådgiver til en siddende regering. Roskilde Festival skal have friheden til at mene noget andet end regeringen, og her er det uhensigtsmæssigt, at jeg har en dobbeltrolle som bestyrelsesformand og departementschef på samme tid. Det er bestemt med vemod, for jeg har været meget glad for bestyrelsesarbejdet og formandsposten”.

Det har ikke været en nem beslutning for Lars Frelle-Petersen at sige farvel til formandshvervet – især lige nu:

”Det har gjort ondt at sige farvel på det her tidspunkt. Festivalen har alle dage været en vigtig del af mit liv – og det vil det også fortsat være. Det bliver bare ikke som formand for Foreningen Roskilde Festival. Vi har i bestyrelsen brugt mange kræfter på at finde en løsning og en god efterfølger til formandshvervet, så bestyrelsen fortsat vil besidde kompetencerne til at bære festivalen ind i fremtiden. Det er til enhver tid bestyrelsens ansvar at sikre, at der er kandidater på opstillingslisten, der har de nødvendige kompetencer til at løfte den opgave, som bestyrelsesarbejdet er. Det er jeg overbevist om, at Gry Dahl-Jensen og Matias Møl Dalsgaard har”.

Efter valget på generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig med formand og næstformand – og nu altså uden Lars Frelle-Petersen som formandskandidat:

”Det har ligget mig og bestyrelsen meget på sinde at tage ansvar for, at vi har en ny formandskandidat, der kan føre festivalorganisationen stærkt ind i fremtiden, og det har vi fundet i Matias Møl Dalsgaard. Matias har den helt rette balance imellem forretningsdrift, udvikling og bæredygtigt engagement, som alt sammen er kernekompetencer, når vi kigger ind i fremtiden for festivalen. Jeg er derfor helt tryg ved at slippe roret og give stafetten videre nu.”

Til slut lyder opfordringen fra foreningens formand:

”Jeg håber, at vi ser en masse medlemmer til generalforsamlingen, hvor man får status på foreningens situation og økonomi, kan stemme på bestyrelseskandidaterne og høre mere om festivalens fremtid. Det er vigtigt, vi står sammen i denne svære tid og bakker op om vores brede og stærke fællesskab, der skal løfte os igennem en svær tid”.