VILKÅR OG KRITERIER FOR MEDIEAKKREDITERING

Ønsker du som journalist eller fotograf at udføre redaktionelt arbejde på Roskilde Festival, skal du via dit medie først søge om akkreditering.

Ved akkreditering prioriterer vi at få en god sammenhæng af seriøse journalister og medier på tværs af genrer og interesser – ikke på at få så mange som muligt til at dække festivalen.

Vi lægger vægt på disse kriterier:

 • At mediet fremstår seriøst og professionelt.
 • At ansøgningen beskriver konkrete redaktionelle mål, fokusområder og målgrupper.
 • At den samlede akkrediteringspulje rummer et repræsentativt fokus på Roskilde Festivals kerneområder som musik, frivillighed, kunst, arkitektur, klima, mad, teknologi og innovation m.m.
 • At Roskilde Festival ikke fremstår som en 'baggrundskulisse' for en aktivitet, der i princippet kunne finde sted hvor som helst.
 • At ansøgeren – hvis akkrediteret i tidligere år – har sendt os redaktionelt indhold som dokumentation for dækning af festivalen.
 • At ansøgningen er indkommet til tiden og ikke efter deadline.

Inden du ansøger, beder vi dig om at være opmærksom på følgende:

 • Det er langt fra alle ansøgere, der akkrediteres. Du bidrager selv til at øge chancen for akkreditering, hvis du tager højde for ovenstående punkter.
 • Akkrediteringer tildeles udelukkende med henblik på at udføre redaktionel dækning. Det er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Roskilde Festival at anvende Roskilde Festivals navn, varemærker og kendetegn i markedsføringsøjemed. Det er heller ikke uden forudgående skriftlig aftale med Roskilde Festival tilladt at gennemføre markedsføringstiltag under ophold på Roskilde Festival, herunder foretage lyd- og billedoptagelser i kommercielt øjemed.
 • Med din akkreditering følger et ansvar for respekt for frirummet på festivalen. Bevidst eller ubevidst kan festivalgæsterne risikere at blive fremstillet på en måde, de ikke ønsker. Her er det mediets ansvar at respektere dette frirum i en eventuel dækning, og en godkendt akkreditering er dermed også et samtykke i relation hertil.
 • Hvert år modtager vi ansøgninger fra medier og selskaber, der ønsker at lave større produktioner (f.eks. spillefilmoptagelser og dokumentarfilm) på Roskilde Festival.

  Vi opfordrer på det kraftigste til, at der ansøges i meget god tid, når idéen om en større medieproduktion på Roskilde Festival er opstået. Disse ansøgninger tager lang tid for os at behandle, da produktionen typisk stiller anderledes og mere komplicerede krav til service, rådgivning, bevægelighed og adgangsforhold.

Læs også Q&A om akkreditering her.