Open Call

Open Call til Det Cirkulære Laboratorium i 2024 er lukket. Læs her, hvordan vi bedømmer ansøgere, og gør dig klar til at være med i 2025.

SCROLL NED

Har du en ny løsning, der kan bidrage til, at vi genanvender frem for at smide ud? Vil du teste, om din cirkulære forretningsmodel holder? Eller er du ved at udvikle et produkt, et design, en lejeløsning eller nye arbejdsmetoder, som kan bidrage til en cirkulær fremtid?

Så kan du være med, når Det Cirkulære Laboratorium stiller hele Roskilde Festival til rådighed som testplatform for cirkulære produkter og idéer. 

Med 130.000 beboere tager Roskilde Festival form som Danmarks fjerdestørste by og Danmarks største testlaboratorium for cirkulære idéer i otte dage. 

Her kan du i nemt tilgængelige og tilgivende rammer indsamle viden og data om gæsternes interaktion med din løsning, eller du kan stressteste den i et livligt miljø med mange mennesker. 

Ansøgnings- og bedømmelsesproces

Call for 2024 er lukket nu, men nu er altid velkommen til at kontakte Det Cirkulære Laboratorium for at: 

 • Høre om øvrige testmuligheder i 2024
 • Have en dialog om, hvorvidt det vil være relevant for dig at teste i 2025

Inden du læser videre, kan du her møde nogle af de unge iværksættere, der var med i Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival 2023:

Det får du ud af at teste din løsning gennem Det Cirkulære Laboratorium:

 • Mulighed for at teste i Danmarks største testlaboratorium for cirkulær innovation
 • Hjælp til at implementere din test bedst muligt på de mest relevante områder af festivalen
 • Adgang til netværk bestående af Det Cirkulære Laboratorium-partnere og øvrige iværksættere
 • Eksponering over for relevante målgrupper
 • En plads på vores testworkshops før, under og efter festival, hvor du bliver undervist i testdesign, validering og hvordan du kan bruge dine indsamlede data til at rejse investering eller komme ud på markedet
 • Mulighed for at søge midler gennem Det Cirkulære Laboratorium til eksempelvis tilpasninger af de prototyper/systemer, du skal teste
 • Gratis adgang til kontor-fleksplads og vejledning i innovationshubben KU Lighthouse i København
 • Invitationer til øvrige arrangementer, videndeling og testmuligheder Forventninger og vilkår

Bliver du en del af Det Cirkulære Laboratoriums testplatform, forventer vi, at du:

 • Deler den viden, du indsamler med laboratoriet og hjælper med at besvare evalueringer
 • Lægger et vist engagement / arbejdsindsats i forbindelse med testen
 • Overholder den kontrakt, vi udarbejder og underskriver
 • Møder op til testforberedende workshops og andre arrangementer før og efter test

Økonomi:

Det Cirkulære Laboratorium dækker adgangen til festivalen, og du kan udover adgangsbilletten nemt søge om at få dækket udgifter til eksempelvis tilpasning af prototyper, transport og indkøb/leje af de småting, du har brug for, for at få testen til at lykkes.

Hvor på festivalen kan du teste?

Du kan teste din løsning flere steder på festivalen:

Vi har et dedikeret område, hvor vi samler de iværksættere, der primært har brug for brugerfeedback på eksempelvis design, idé eller smag.

Har du snarere behov for at teste i samarbejde med en af festivalens partnere – måske har du udviklet en kaffekop, der skal testes i en kaffebar, eller et produkt, der bedst testes i et bestemt område – så hjælper vi med at placere dig og din test det rigtige sted.

Kriterier for udvælgelse

Vi vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Testparathed (er du et sted i din udvikling, hvor du har brug for validering?)
 • Nytænkning og innovation
 • Væsentlighed i forhold til løsning af en problemstilling
 • Graden af værditilførsel for den grønne omstilling
 • Skalérbarhed
 • Alder: Det Cirkulære Laboratoriums målgruppe er primært iværksættere under 30 år, men vi har dog mulighed for at tage en vis procentdel deltagere ind, som tilhører en anden aldersgruppe

Det er ikke et kriterie, at løsningerne i sin slutform henvender sig til et festival-marked. Så længe produktet kan testes inden for festivalens rammer og har potentialet til at bidrage til et cirkulært samfund, er din ansøgning berettet.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at sende en mail til Bo Astrup Kristensen på bo.astrup@roskilde-festival.dk eller Kristine Barenholdt Bruun: kristine.barenholdt@roskilde-festival.dk.