Hvordan arbejder vi sammen med vores partnere?

SCROLL NED

Strategier og ambitioner

Roskilde Festival er 100 % non-profit og skabes ud fra en strategisk ambition om at udvikle åbne, kulturelle og inddragende fællesskaber, der engagerer og flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse.

Roskilde Festivals partnerskaber har til formål at udvikle både festivalen og vores partneres virke.

Partnerskaberne skal understøtte festivalens overordnede strategi. Hermed baseres partnerskaberne på aftaler om udfoldelse af indhold og aktivering af målgrupper og på udveksling af principper og kompetencer. Partnerskaberne er aldrig traditionelle sponsorater, hvor partneren blot betaler for synlighed.

Et partnerskab med Roskilde Festival-gruppen starter med en dialog om, hvordan parterne bedst samtænker deres strategier. Et grundlæggende princip for alle vores partnerskaber er, at partnerens tilstedeværelse er værdsat af vores frivillige, ildsjæle og deltagere. Det kræver først og fremmest, at vi kun samarbejder med organisationer, der passer ind i vores værdisæt. Hvis organisationen engagement skal opnå anerkendelse i vores fællesskab, er det vigtigt, at de gør en reel forskel. Det er derfor vigtigt at inkludere partnerens kompetencer og specialiserede evner, så det er let at aflæse, at deres tilstedeværelse bidrager til den positive samfundsudvikling, som Roskilde Festival-gruppen understøtter.

Når der er tydelig handling bag virksomheders engagement hos Roskilde Festival-gruppen, kan vi med stolthed inkludere eksterne organisationer i vores fællesskab, vores arbejde og vores kommunikation.

Kontakt os

Alle er velkomne til at henvende sig til Partnerskaber, Fundraising og Filantropi med ønsker og idéer til partnerskaber.

Eksterne henvendelser om partnerskaber fremsendes til partnerskaber@roskilde-festival.dk.

Interne idéer til partnerskaber fremsendes ligeledes til Partnerskaber, Fundraising og Filantropi eller til nærmeste leder.

Hvis partnerskabet skal manifesteres på den kommende Roskilde Festival, skal der være indgået klar aftale om dette inden 1. april det pågældende år. Det er kun herved, vi kan sikre, at vi leverer et professionelt resultat af god kvalitet.