Andel

Partnerskabet med Andel handler om at benytte mere vedvarende energi og inspirere deltagerne til at tage del i den grøn omstilling.

SCROLL NED

Vedvarende festivalenergi med Andel

Vi har et stort ansvar for at bidrage til at løse klimakrisen og sikre gode livsbetingelser for de kommende generationer.

Det kan vi gøre på mange fronter. Og én af fronterne handler om energi – om vores forbrug af varme og strøm og om at udfase fossile brændsler som diesel og gas til fordel for vedvarende energi.  

På den måde skaber vores energiforbrug mindre luftforurening og et lavere klimaaftryk.

Derfor indledte vi i 2022 et femårigt partnerskab med energiselskabet Andel.

I partnerskabets første år tog vi nogle kæmpe skridt mod en grønnere fremtid sammen, da vi koblede hele festivalområdet på det danske elnet.  

Tilslutningen i 2022 betød, at vi stoppede al brug af strømskabende dieselgeneratorer og påbegyndte udfasningen af flaskegas i boderne.

Roskilde Festival anno 2024 får meget mere energi fra vedvarende kilder end nogensinde før. Men vi er ikke i mål med den grønne omstilling.

Andel er fortsat en afgørende partner i overgangen til en mere klimavenlig festival.

Mød Andel

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern. Andel arbejder på mange forskellige fronter for den grønne omstilling. Koncernen ejer en hav-vindmøllepark og en solcellepark, rådgiver om energiforbrug, opstiller tusindvis af ladestandere til elbiler og moderniserer og styrker elnettet på Sjælland og øerne.

Her er vores initiativer på RF24:

Vi kortlægger strømmen

Vi igangsætter en detaljeret kortlægning af festivalens strømforbrug. Vi ved, hvor meget strøm vi samlet set bruger på festivalen. Men vi mangler et præcist overblik over vores elforbrug, så vi kan lære, hvor og hvordan vi kan skrue endnu længere ned for energiforbruget. 

Derfor installerer vi 30 målere i en række madboder og barer, som skal give os nøjagtige data om forbruget. Kortlægningen skal hjælpe os mod at fordele den rigtige mængde strøm til de rigtige steder i den enorme festivalby, og den er endnu et målrettet skridt mod den endelige udfasning af gas i 2025. 

Siden 2022 har vi udfaset 68 procent af vores gasforbrug, hvilket svarer til 11,56 ton CO2. Gassen bruges især til madlavning i boderne.

Festivaldeltagerne kan følge med i energiforbruget via en digital skærm opstillet på festivalpladsen. Skærmen viser strømforbruget for en specifik madbod, som er overgået fra gas til elektricitet, og illustrerer mængden af CO2, der spares ved at købe mad fra denne bod.

Energy Battle på campingområdet

Andel udvikler en Energy Battle på festivalens campingområde. Den interaktive oplevelse tilbyder de legeglade deltagere mulighed for at udforske et univers, der formidler viden om bæredygtig adfærd og grøn omstilling på en involverende og teknologisk kreativ måde. Deltag i Område H. 

Mere strøm i vognparken

I samarbejde med Andels datterselskab Clever og Andel Holding har vi målrettet arbejdet på at erstatte benzinbilerne, der anvendes i festivalproduktionen, med elbiler. Clever og Andel Holding sikrer, at et tilstrækkeligt antal ladestandere er tilgængelige på festivalområdet. 

Køb af energicertifikater

Endeligt køber Roskilde Festival Gruppen igen i år energicertifikater fra Andel Holdings solcellepark i Tryggevælde. Disse certifikater repræsenterer ikke den faktiske elektricitet, som løber gennem kablerne i elnettet under festivalpladsen. I stedet sikrer vores køb af certifikater, at der produceres en mængde vedvarende energi, som svarer til vores samlede strømforbrug.