DREAM CITY ER LUKKET FOR ANSØGNINGER


Ansøgning åbner: 28. Februar 11:30
Ansøgning lukker: 7. april 23:59.

 

Dream City ligger centralt på Roskilde Festival, i East. Dream City er kendetegnet ved i høj grad at være brugerstyret, og bygger på værdier som social og miljømæssig bæredygtighed, fællesskab og innovation. Desuden er Dream City det eneste sted på festivalen, hvor man som festivaldeltager kan få lov til at bygge sin egen lejr op allerede fra midten af april måned. Inden vi tager hjem fra festivalen 2. juli, har vi en fællesoprydning, som alle skal deltage i.

Ved at Dream City starter opbygningen af lejrene så tidligt, opbygges der samtidig fællesskaber i Dream City, der rækker ud over både de enkelte lejre, men også ud over hele året. Vores Dreamers har bl.a. i fællesskab udarbejdet et Go’ stil kodeks (se Introguide), der sætter retningslinjer for, hvornår man spiller høj musik, hvordan man passer på sin egen og hinandens lejre, og hvordan vi skaber et godt fællesskab mellem lejrene. 

Der findes to typer af lejre i Dream City; konstruktionslejre og eventlejre. 

Konstruktionslejr
Langt de fleste af vores lejre er konstruktionslejre, der mellem d. 15. april og 18. juni opbygger konstruktioner i weekenderne og deres fritid. Konstruktionerne er Dream Citys kendetegn, og det er (næsten) kun fantasien, der sætter grænser for, hvor skør, innovativ, vild eller ambitiøs en konstruktion kan være. Fælles for konstruktionerne er, at de bidrager til deltagernes festivaloplevelse og fællesskabsfølelse. Desuden forventes det, at lejrene ud over deres konstruktioner, bidrager til området yderligere på den ene eller den anden måde. Dette kan ske gennem events eller andre initiativer, som festivaldeltagerne kan interagere med. 

Eventlejr
Den anden type af lejre i Dream City er eventlejre, hvor man på lige fod med konstruktionslejrene skal bidrage til området og fællesskabet. Hér stilles der dog endnu større krav til innovation, bæredygtighed og bidrag til fællesskabet, og det forventes derfor også, at de events, en lejr fremlægger ved registrering, er ambitiøse, gennemtænkte og meningsfulde. 


Procedure for registrering
For at blive en del af Dream City, er der tre vigtige trin, der skal opfyldes. 

3 steps sign-up

1. Man udfylder registreringsformularen her på RF’s side. 
Dette sker her på Roskilde Festivals hjemmeside. Registreringen åbner d. 28. februar og lukker igen d.  7. april kl. 23.59.

2. Man skal deltage i én workshop. Datoer vil blive oplyst på mail, og der udbydes flere. 
Hver lejr skal være repræsenteret ved mindst én af de tre workshops, der bliver afholdt i København d. 21. marts, 29. marts og 3. april. Tid, sted og flere oplysninger kan findes i Introguiden eller på vores Facebookside; Dream City - Roskilde Festival.

3. Den sidste del af sign-up er ved Dream Citys åbning d. 15/4 (efter man er tildelt sin plads).
For at bekræfte, at man ønsker at være en del af Dream City, skal man deltage i Dream Citys officielle åbning d. 15. april, hvor man også får tildelt sovefelter, konstruktionsområder og kan møde sine naboer. 

Efter den officielle åbning af Dream City, har lejrene mulighed for at bygge hver weekend frem til festivalen. Den sidste byggeweekend er d. 17.-18. juni, hvor der også er housewarming og hvor lejrene kan sætte deres telte op. Efter d. 18. juni er der ikke adgang til festivalpladsen, før festivalen starter. 

Yderligere informationer kan findes i vores Introguide, på vores sociale medier, eller i de materialer, der sendes ud på mail efter registrering.

Har du spørgsmål om Dream City, kan du skrive til: Dreamcity@roskilde-festival.dk

Spørgsmål kan også stilles til Dreamers på Facebook.

MÅSKE DU VIL
KUNNE LIDE