Do you want to be a part of Roskilde Festival all year round?


Roskilde Festival has more than 1,200 volunteers who make the festival all year round - they are the foundation of Roskilde Festival. As an all-year volunteer, you put in an effort of at least 100 hours. The distribution of the hours depend on your volunteer role.

What does an all-year volunteer do? Read more here.

See available year-round roles below. Apply as indicated at the bottom of each posting.

Can't find a role that matches your interest and experience? Do you have special qualifications that you would like to bring into play at Roskilde Festival? Then write to volunteer@roskilde-festival.dk and we will help you in the right direction.

Sprogkrav: Dansk

Alderskrav: 20

Indsats: 100+ timer

Rolle: Ansvarlig

OM OS:

Som frivillig i arbejdsmiljøteamet bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab med en bred kontaktflade til ildsjæle og frivillige i hele festivalens organisation. Du får rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, og du kan få direkte indflydelse på hvordan arbejdsmiljøindsatsten på Roskilde Festival kan fastholdes og forbedres. 

OM ROLLEN:

Dine primære opgaver vil lyde således:  

 • Ansvarlig for at organisationen og samarbejdet i arbejdsmiljøteamet fungerer 
 • Rekruttere ildsjæle og frivillige, og foretage en årlig evaluering med ildsjæle i arbejdsmiljøteamet 
 • Vurdere opgaveløsning og give feedback til den enkelte i arbejdsmiljøteamet 
 • Sikre at ildsjæle og frivillige i arbejdsmiljøteamet har en god oplevelse som engageret i Roskilde Festival 
 • Sikre koordinering i arbejdsmiljøtværlaget før, under og efter festivalen. Herunder samarbejde med arbejdsmiljøkoor-dinatorer i divisionerne, samt ledelsesrepræsentanter (HR org-chefer samt HR-direktør) 
 • Understøtte arbejdsmiljøinitiativer i divisionerne, samle op på tværs og være tovholder på tværgående aktiviteter 
 • Udarbejde statistik, ulykkesevalueringer mm. 
 • Udvikle strategi for arbejdsmiljøindsatsen og bidrage til at udbrede metoder og viden  
 • på tværs af divisioner og frivillige  

Øvrige opgaver (udføres efter behov) 

 • Koordinering med ledelsen i Gæster & Sikkerhed, samt den øvrige ledelse i Roskilde Festival 
 • Koordinering med eksterne parter (fx Arbejdstilsynet, Dansk Live) 
 • Motivation af ledelsen samt de øvrige ildsjæle og frivillige 
 • Vi ser gerne du har erfaring med arbejdsmiljø i praksis, samt team-/projektledelse (+3 år) 

OM DIG:

Brænder du for arbejdsmiljø, og vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på Danmarks største byggeplads? Så er det dig vi leder efter! 

VI TILBYDER:

Ansvar og medbestemmelse

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Kan du se dig selv i en af ovenstående roller, og som en del af det fællesskab der skaber Roskilde Festival? Så tøv ikke med at kontakte organisationschef Mathilde Abild Andersen på mathilde.andersen@roskilde-festival.dk eller telefon 22392925 for at høre mere om opgaven. 

 

Language requirements: Danish or english

Age requirements: +18 years

Minimum hours: 300+hours

Role: Responsible365

About us:

Team Pant is currently missing 6 passionate individuals who would like to help with the planning, operation, and optimization of the festival's deposit handling and deposit system.

At the Roskilde Festival, deposits are much more than just collecting, returning, and receiving money, as it is in the rest of Denmark. Deposits are also part of the festival's work on green transition and circular consumption.

Team Pant's approach to sustainability includes not only the resources we can recycle through the collection and sorting of deposits but also human and social sustainability. This is something we in Team Pant are proud to work on. Our efforts involve ensuring a good flow between volunteers and deposit collectors and making sure as many resources as possible are recycled.

Team Pant includes the following areas: Team Pantbod/Service Associations, Responsible Refund, Refund Payout, Logistics and Administration, and a Backoffice.

About the task:

We are looking for 3 different Responsibles for our team.

...a Responsible for the coordination of orders, maps, and construction teams. In this role, you will have tasks such as:

 • Responsibility for site plans and coordination of map drawing
 • Responsibility for internal orders in RF systems and with external partners
 • Responsibility for coordinating construction teams before, during, and after the festival

...a Responsible for internal deposit logistics. In this role, you will have tasks such as:

 • Developing a process for handling internal deposits
 • Developing communication materials for the handling
 • Coordinating with external logistics providers before the festival and internal collaborators during the festival

...a Responsible for the coordination of deposit booths and deposit associations. In this role, you will, along with another coordinator, have tasks such as:

 • Close collaboration and dialogue with old and new deposit associations
 • Working to optimize operations and the working environment in deposit booths
 • Collaborating across the festival's other departments to ensure sustainable operations

About you:

You should be willing to become part of a close team that enjoys collaborating throughout the year.

We offer:

With us, you have the opportunity to volunteer in an exciting part of the festival, where you can make a big difference for both green transition and social sustainability.

Want to join us?

If you have any questions or would like to learn more about one or more of the roles, feel free to reach out to Team Leaders Wienke Reimer and Morten Rasmussen.

We are well underway with the recruitment, so if you are interested, please send a brief motivated application.

Write to us at wienke.reimer@roskilde-festival.dk or morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

Language requirements: Danish or english

Age requirements:+18 years

Minimum hours: 100+hours

Role: Co-creator365

About us:

Team Pant is currently missing 6 passionate individuals who would like to help with the planning, operation, and optimization of the festival's deposit handling and deposit system.

At the Roskilde Festival, deposits are much more than just collecting, returning, and receiving money, as it is in the rest of Denmark. Deposits are also part of the festival's work on green transition and circular consumption.

Team Pant's approach to sustainability includes not only the resources we can recycle through the collection and sorting of deposits but also human and social sustainability. This is something we in Team Pant are proud to work on. Our efforts involve ensuring a good flow between volunteers and deposit collectors and making sure as many resources as possible are recycled.

Team Pant includes the following areas: Team Pantbod/Service Associations, Responsible Refund, Refund Payout, Logistics and Administration, and a Backoffice.

About the task:

We are looking for 3 different Co-creators for our team.

...a co-creator for internal deposit logistics during the festival. In this role, you will have tasks such as:

 • Develop schedules for external suppliers
 • Contact booths and backstage areas to coordinate pickup.

...a co-creator for coordinating deposit booths and deposit associations throughout the year. In this role, you will have tasks such as:

 • Develop communication materials and guides regarding deposit sorting.

...two co-creators for coordinating deposit booths and deposit associations during the festival. In this role, you will have tasks such as:

 • Guide and assist deposit associations in their efforts regarding deposit sorting.

About you:

You should be willing to become part of a close team that enjoys collaborating throughout the year.

We offer:

With us, you have the opportunity to volunteer in an exciting part of the festival, where you can make a big difference for both green transition and social sustainability.

Want to join us?

If you have any questions or would like to learn more about one or more of the roles, feel free to reach out to Team Leaders Wienke Reimer and Morten Rasmussen.

We are well underway with the recruitment, so if you are interested, please send a brief motivated application.

Write to us at wienke.reimer@roskilde-festival.dk or morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

Language requirements: Dansk

Age requirements: +18 years

Minimum hours: 300+ hours

Role: Co-creator365

OM OS:

Du kommer til at indgå i Team Organisation & Udvikling, som er en del af Division Handel & Gastronomi. Teamet arbejder hele året på at udvikle og forbedre oplevelsen af at være frivillig på Roskilde Festival. Vi har kompetencer inden for blandt andet dataanalyse, projektarbejde, strategiske indsatser og e-læring, men vi mangler to ildsjæle, der kan bidrage med viden om arbejdsmiljø.

OM ROLLEN:

Vi leder efter to frivillige arbejdsmiljørådgivere til at supplere vores team og hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet på Roskilde Festival.

Når vi afvikler Roskilde Festival har divisionen mindst 10.000 frivillige i forskellige typer af handelsboder, som vi gerne vil sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. En stor del af boderne er madboder og barer. De drives dels af aktører, der laver mad og driver barer til daglig, dels af foreninger, der ikke har samme erfaring - og nogle drives af festivalen selv. Nogle aktører har været med i mange år, nogle er nye. Derfor skal vi kunne hjælpe vores frivillige i boder af forskellige størrelser og erfaringsniveauer, og vi skal kunne bruge vores ekspertise til at skabe positive forandringer.

Opgaven løses med udgangspunkt i divisionen Handel & Gastronomi, men der er etableret et tværgående forum for alle, der løser opgaver inden for arbejdsmiljø - så der er andre frivillige med samme fokus, som man kan sparre og mødes med.

Som arbejdsmiljørådgiver for handelsboder vil du have en afgørende rolle i at hjælpe vores frivillige med at skabe sikre, sunde og effektive arbejdsforhold. Vi samarbejder med vores handelsboder om udvikling og forbedring af deres arbejdsmiljø og ser os som en understøttende, proaktiv funktion - ikke en intern myndighed.

Du er selv med til at tilrettelægge indsatsen, og opgaverne kan fx bestå i at:

 • Gennemgå data fra vores frivilligtilfredsundersøgelse
 • Dialog med arbejdsmiljøansvarlige for udvalgte boder
 • Udvælge, tilrettelægge og gennemføre konkrete indsatser til at forbedre arbejdsmiljøet
 • Dialog med festivalens tværlag for arbejdsmiljø
 • Besøg i handelsboder under afvikling af festivalen
 • Skriftlig og telefonisk hjælp i konkrete sager

OM DIG:

 • Du skal have kendskab til at arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed, gerne inden for restaurationsbranchen.
 • Hvis du har erfaring med at rådgive om arbejdsmiljø, vil det være en fordel - men det er ikke et krav.
 • Du behøver ikke have et forudgående kendskab til Roskilde Festival, men du skal have lyst til at løse arbejdsmiljø-opgaver i den konktekst det er, at afvikle en stor begivenhed som Roskilde Festival.
 • Du skal have gode kommunikationsevner - både på skrift og i mødet med andre.
 • Du kan bidrage aktivt til at identificere løsninger og være med til at implementere dem.
 • Du kan deltage under afvikling af Roskilde Festival, og du kan indgå i opgaverne i løbet af hele året.

VI TILBYDER:

 • Vi tilbyder en spændende mulighed for at gøre en positiv forskel for andre frivillige på Roskilde Festival.
 • Du bliver en del af en gruppe af frivillige i et nyt team, der sammen finder ud af hvilke opgaver, vi skal løse - og hvordan vi skal gøre det.
 • Du får også nye perspektiver på arbejdsmiljø-opgaverne og fagfæller på tværs af alle festivalens funktioner.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Skriv til Teamleder Jesper Luthman på jesper.luthman@roskilde-festival.dk og fortæl lidt om dig selv og hvorfor du har lyst til at være med.

Sprogkrav: Dansk og Engelsk

Alderskrav: +18

Indsats : 100+ timer

Rolle: Medskaber 365

Opstart: 16. nov. 2023

 

OM OS
Som identitetsansvarlig bliver du del af et område på festivalen. Indre Plads består af 11 områder, fx Avalon, og Camping og ”Omkringliggende Områder” består af omkring syv områder, hvoraf nogle er defineret ved at et fysisk afgrænset område, Fx West City og andre er defineret af funktioner, som er spredt ud over flere lokationer, fx agoraer. Det er vigtigt, at der er både et fagligt og personligt match mellem dig og det område/områdelederen, som du potentielt bliver identitetsansvarlig ved. Når du melder dig som interesseret, vil vi derfor gennemgå en proces for at finde ud af, hvilket området du potentielt skal høre til i festivalen som identitetsansvarlig.

OM ROLLEN
Den identitetsansvarlige er den ledende arkitekt- og byplanfaglige kompetence i et område på festivalen. Her skal du sikre kvaliteten af arkitektur, rumlighed, wayfinding og tilgængelighed (universelt design) i forbindelse med området, og udvikle områdets udtryk og udformning. Som identitetsansvarlig arbejder man tæt sammen med byggeholdene, som skal ende med at opsætte, bygge og nedtage de fysiske installationer. Som identitetsansvarlige refererer til du til områdeleder som del af områdets gruppe, og du har et tæt samarbejde med teamchefen for Plan og Proces, arkitekt og byplanlægger, Louise Heebøll. Som identitetsansvarlig er med i Identitetsforum, som er et tværgående netværk af identitetsansvarlige for alle områderne på tværs af festivalen. Her udveksler man erfaringer, udvikler løsninger på tværs af festivalen og er sociale omkring den faglige disciplin at designe de fysiske rum på festivalen. Som ny i festivalen kan du her få hjælp til at komme godt fra start med hjælp fra de øvrige identitetsansvarlige i festivalen. Som identitetsansvar er du med hele året. Du er med til de store planlægningsmøder på tværs af festivalen, og du designer og planlægger sammen med området i de mørke efterårs- og vintermåneder. Når foråret sætter ind, går mange timer på at planlægge det konkrete byggeri og sidenhen at bygge op. På bagkant af festivalen, skal nedpakning ske, så materialerne og installationer kan genbruges, og du er med, når området evalueres.

OM DIG
Du skal i rollen som identitetsansvarlig have et godt øje for design og udvikling af fysiske rum. Måske er du uddannet arkitekt eller designer – eller måske har du blot erfaring med og lyst til at udvikle fysiske rum i en festivalsetting. Der er mange logistiske, praktiske og lovmæssige foranstaltninger, som fungerer som bindinger og kreative rammer, man skal arbejde indenfor, når man udviklinger de fysiske rum og installationer på festivalen. Du skal være pragmatiker såvel som visionær, når du skal udvikle og designe områdets fysiske rumligheder. Gode ledelses- og samarbejdsevner og forståelse for dine samarbejdspartneres fagligheder bliver essentielt for at lykkes i rollen!

VI TILBYDER
Som identitetsansvarlig vil du sætte dit præg og være med til at designe rumligheder og udtryk på Nordeuropas største festival! Du får konkret projektledelses- og byggeerfaring og ser dine visioner udvikle sig til konkret fysisk form. De fysiske rumligheder, som du vil være med at til skabe, vil du have med dig i dit videre faglige virke – både på CV’et, og som en oplevelse af at have været med til at skabe og bygge noget STORT! Du møder fagfæller på tværs af arkitektfaget og samarbejder opstår – også udenfor festivalen. Det sociale fællesskab omkring at opbygge et område på festivalen er stort både i forbindelse med møderne i løbet af året, når de rumlige visioner bliver defineret, når opbygningen planlægges og ikke mindst, når byggeriet står på, og arbejdet skal fejres, når det bliver fyraften!

SKAL DU VÆRE EN DEL AF TEAMET?

Send en mail eller ring for opklarende spørgsmål til rollen og send din ansøgning til: Teamchef Plan og Proces, Louise Heebøll, Louise.Heeboell@roskilde-festival.dk Tlf. 20770555 Opstart: 16. nov. 2023

Language requirements: English 

Age requirement: 21 years

Kan du ikke få nok festival og koncertstemning og kunne godt tænke dig at varme op til Roskilde Festival? 

Vil du være en del af et fællesskab af ildsjæle, som sammen drager ud og hjælper på mange forskellige events og til sommer have mulighed for at være en del af Copenhell og/eller de store koncerter i Parken til sommer (Metallica og Minds of 99 i Parken)? 

Under brandet RF Experience leverer vi sikkerhedsværter til et hav af arrangementer hele året rundt og er med at generere overskud til festivalen. 

Det her er et tilbud om at få mere fælleskab og mere erfaring med scenesikkerhed – det er ikke en rolle på festivalen. 

I RF Experience sætter vi vores viden og kompetencer fra Roskilde Festival i spil i andre sammenhænge. Dit arbejde og dit engagement er med til at øge overskuddet som doneres til almennyttige formål. Ved at styrke vores kompetencer eksternt, kan du med større erfaring i ryggen afvikle på Roskilde festival med mere viden og knowhow, hvilket styrker relationen til andre deltagere på festivalen. Derudover kan vi tilbyde udvikling af dine mulige lederegenskaber på festivalen. 

Det er et vigtigt og spændende arbejde at udføre. Derfor sørger vi også for udvikling af dine kompetencer i form af gratis uddannelse og kompetenceudvikling. For os betyder det meget at du er godt klædt på til opgaven og får kvalifikationer til dit CV. 

Af samme årsag er det ikke et krav med tidligere erfaring eller uddannelse, men du skal have en ren straffeattest. På dit første arrangement vil du få tilknyttet en mentor/kontaktperson der tager imod dig. 

Hvis det lyder som noget for dig så skriv lidt om dig selv til Jesper Adler på safety@rfexperience.dk eller kom med til introaften til december. 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og nationalitet at søge ind. 

Dato: 14. December

Tid: 17:30-19:30 

Henrik Hall, Havsteensvej 11 Roskilde 

 

 

Language requirements: Danish and English

Age requirements: +18 years

Minimum hours: 100+timer

Role: Co-creator365

 

OM OS

Du kommer til at blive en del at Team Pantbod/Serviceforeninger som hører ind under Team Pant. Team Pant inkluderer følgende områder: Team Pantbod/Serviceforeninger, Responsible Refund, Refund Payout, Logistik og Administration og et Backoffice. I Teamet har vi masser af viden omkring pant, hvor din rolle er at præge det det gode samarbejde og kommunikation med gamle foreninger og nye foreninger. Du kommer til at være en af tre medskabere. Du arbejder tæt sammen med dine to pant ansvarlige. Det er vigtig for os at vi har det godt sammen og at det også spiller personligt. Vi går efter at få opbygget et team, der gerne vil det her i en længere periode. I Team Pant gør vi meget ud af at være et familie-friendly team, hvor der vi løser vores opgaver på tværs af de forskellige områder. Nogen af os har været på festival sammen i lang tid, andre er helt nye festivalvenner, vi er alle sammen spredt ud over landet og udover at vi er gode til at sortere pant, så er vi også gode til at blande sprog.

OM ROLLEN

Team Pantbod/Serviceforeninger er engageret hele året. Der er løbende kommunikation i teamet samt faste møder med din teamleder. Du skal forvente et dedikeret engagement gennem hele året, da vi har en travl planlægningsperiode samt tilstedeværelse under afviklingen af selve festivalen.

OM DIG

Du er interesseret i:

 • Det gode samarbejde mellem Roskilde Festival og forskellige foreninger
 • Frivilligarbejde og hvordan dette bliver udført
 • At være en ildsjæl der rykker på nogen ting
 • At tænke på tværs af festival afdelinger
 • At styre (ift. deadlines og budget) og udvikle projekter
 • At opbygge en arbejdsmiljøvenlig pantbod
 • At engagere dig og være en aktiv del af et stærkt og kreativt fællesskab være hands-on

VI TILBYDER

På Roskilde Festival er pant meget mere end bare at aflevere pant og få penge udbetalt. Pant er bl.a. en essentiel del af en bæredygtig omstilling. En bæredygtig omstilling inkluderer både det grønne, samt det menneskelige og det er noget vi især i Team Pant er stolte af og vil gøre en forskel indenfor. Vores indsats handler både om en godt flow mellem frivillige og pantsamlere, samt at sørge for, at så meget som muligt bliver genbrugt. Vidste du, at vi på festivalpladsen f.eks. også har pant på shots rør, fordi plastikkvaliteten er så god, at det kun giver mening at genbruge dem?

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Vi er især interesseret i folk der har tidligere erfaring med at være frivillig på Roskilde Festival, men det er ikke et krav. Send en kort motiveret ansøgning + CV til: eileen.winterholt@roskilde-festival.dk senest d. 15. december 2023.

Language requirements: Danish & English

Age requirements: +18 years old

Minimum hours: 200+ hours

Role: Responsible (Ansvarlig)

ABOUT US:

You become a part of Roskilde Festival's Program division, where we develop, plan, and deliver the program for Roskilde Festival - across music, art, and activism. We are a passionate community that curates and produces an ambitious program, focusing on delivering engaging and innovative projects that challenge and present new formats across art forms and production methods.

ABOUT THE TASK:

In collaboration with the Volunteer Team Leader and Artistic Production Manager, you will ensure that the construction-related art projects are planned and executed for this year's Festival. This may involve providing input on how tasks are accomplished, ordering materials, and ensuring that tasks are carried out on-site. Your experience and interest will form the basis for your role. If your background is in construction or planning, it will shape the direction of the role. Therefore, you can approach the role from various perspectives.

Your drive should come from seeing the art project from idea to paper to execution and interaction with the audience.

Your role will start in the fall when art projects are being developed – this means there will be both online and physical meetings where you will be involved in the development of projects that may be featured at the festival. Together, we need to ensure that we have the right solutions.

As we get closer to the festival, your role will transition from development and planning to implementation. Your team of volunteers may include a mix of craftsmen and people with different backgrounds. Your task is to help assemble the right team for the task and get various volunteers to collaborate.

We are physically on-site about a week before the festival opens on Saturday, June 29, and have about 2-3 days after the festival for cleanup and evaluation.

ABOUT YOU:

As the team leader for our construction team for Art Production, we expect that:

 • You are willing to work closely with other volunteers.
 • You are a team player, and you enjoy making things happen collaboratively.
 • You can motivate and lead a team of volunteers.
 • You have insight and experience in construction.
 • You can project manage construction projects.
 • You have a driver's license.

WE OFFER:

You become a part of Roskilde Festival's large community of year-round volunteers, and you will volunteer alongside artists, partners, volunteer curators, and production personnel, all contributing to elevate our program to a high professional and international level.

In addition to becoming part of the community in the program division, you also become part of the festival's construction team, where you will build a broad network with other construction teams at the festival that you can collaborate with, both professionally and socially.

WANT TO JOIN US?

Send your CV and a short, motivated application (max 1 page) to Nanna Behrendt Bøtkjær at nanna.boetkjaer@roskilde-festival.dk, where you briefly introduce yourself and explain why you should be our new volunteer team leader for the construction team for Art Production.

Application deadline: 12/1/2024

Language requirements: Danish & English

Age requirements: +18 years old

Minimum hours: 100+ hours

Role: Co-Creator (Medskaber)

ABOUT US:

You become a part of Roskilde Festival's Program division, where we develop, plan, and deliver the program for Roskilde Festival - across music, art, and activism. We are a passionate community that curates and produces an ambitious program, focusing on delivering engaging and innovative projects that challenge and present new formats across art forms and production methods.

ABOUT THE TASK:

In collaboration with the Artistic Production Manager and Construction Manager, you will develop solutions and produce drawings for art productions that will be created for the festival. It's important that you are independent and can contribute possible solutions - and, most importantly, create clear drawings that are understandable for external producers and when our skilled construction team starts on-site.

Your background can have many angles, but it's crucial that you have an understanding and experience in building with materials such as wood and metal. Your drive should come from seeing the art from idea to paper to execution and interaction with the audience.

You are expected to be part of the process approximately 6 months before the festival, participating in meetings both online and in person. It will also be necessary to provide guidance regarding possible adjustments when productions start about a week before the festival begins.

ABOUT YOU:

The role is new, and it will therefore be possible to have a significant impact on the creation of the framework along with the rest of the team and find the volunteer rhythm that suits you. As a volunteer, you contribute to creating unity, and the ideal candidate sees themselves participating in both professional meetings and our social events spread throughout the year.

As a Technical Drawer/Constructor for Art Production, we expect that you:

 • Are part of the development and execution of specific drawing tasks throughout the festival year.
 • Participate in meetings on the structuring of the effort from about 6 months before the festival.
 • Can dedicate 100+ hours from about 6 months before the festival.
 • Are responsible for solving the specific task in dialogue with the project or task leader.
 • Can coordinate the effort of the volunteers associated with the project or task in collaboration with the immediate leader.
 • Have a desire to work closely with other volunteers.
 • Are a team player, and you enjoy making things happen collaboratively.
 • Work in 3D programs, such as Sketchup. Please mention in your application if you have access to your own programs, possibly specifying which ones you use.
 • Can create clear construction drawings. Understanding of the composition of materials.

WE OFFER:

You become a part of Roskilde Festival's large community of year-round volunteers, and you will volunteer alongside artists, partners, volunteer curators, and production personnel, all contributing to elevate our program to a high professional and international level. You become a crucial part of the team in executing and delivering our art projects up to the festival start on June 29, 2024.

Through your volunteer role, you will meet many other dedicated volunteers, and you become part of a professional team that you can collaborate with both professionally and socially.

WANT TO JOIN US?

Send your CV and a short, motivated application (max 1 page) to Nanna Behrendt Bøtkjær at nanna.boetkjaer@roskilde-festival.dk, where you briefly introduce yourself and explain why you should be our new volunteer technical drawer/constructor in Art Production.

Application deadline: 12/1/2024

Language requirements: Danish and English

Age requirements: +25 years old

Minimum hours: 300+ hours

Role: Responsible365 (Ansvarlig365)

OM OS:

Er du vores nye frivilligkollega i divisionsledelsen? Vil du gerne tage ansvaret for at holde et særligt fokus på divisionens interne planlægning og administration, så vi støtter vores ildsjæle og frivillige bedst muligt gennem hele året? Så læs mere her:

Sammen med ni andre teamchefer er du med til at udvikle, planlægge og lede divisionens dygtige og engagerede teamledere for alle madboder, barer, butikker og cirkulære serviceaktiviteter på Roskilde Festival inkl. mad og overnatning til alle festivalens frivillige. Vi er engageret gennem hele året, og vi leder i fællesskab mere end 45 teamledere og projektledere og i alt knap 15.000 frivillige.

OM ROLLEN:

Din rolle har bl.a. ansvaret for:

 • Lede dine egne teams i udvikling og planlægning gennem året, så de er klar til at gå i drift under afvikling af festivalen; herunder særligt planlægning af Handelskontoret, som er divisionens samlede drift-kontor under afvikling af festivalen.
 • Lede og udvikle interne processer for administration i People; herunder ’go to’ person i forhold til ildsjæleovernatning, tildeling af armbånd, hold-tilknytning, kørsels- og parkeringstilladelser, overnatning og forplejning til frivillige, m.m.
 • Lede processen for partnerovernatning i samarbejde med Team Partnerskaber.
 • Administrativ ledelsessupport, som fx udarbejdelse af årshjul, planlægning og afvikling af divisionens arrangementer og uddannelse af frivillige.
 • Deltagelse i divisionsledelsesmøder gennem året, tværlaget for administrationschefer, samt tværgående ledelsessamlinger

OM DIG:

 • Ser dig selv som leder for andre dedikerede frivilligledere (erfaring med ledelse er et stort plus)
 • Har et stort personligt drive, og mod på at tale med alle typer mennesker
 • Fungerer selvstændigt og i teams, og synes at ledelse er spændende
 • Bidrager aktivt til løsningen af alle opgaver, der stilles undervejs 
 • Bruger de timer det tager, inklusive møder i Roskilde og København 
 • Er indstillet på at være til stede for dine teamledere under festivalen

VI TILBYDER:

 •  En central rolle på Roskilde Festival i et strategisk/taktisk lag
 • En oplevelse for livet, samtidig med at du støtter et godt formål
 • At blive en del af en meget engageret gruppe frivillige
 • Masser af ledererfaring til CV’et og mulighed for at blive certificeret frivillig-leder
 • Masser af sociale events før, under og efter festivalen
 • Og en masse andet, som vi taler mere om, når vi mødes

Du vil hele vejen få støtte og sparring fra dine nye kolleger i vores divisionsledelse i Handel & Gastronomi. Og det er vigtigt at forstå, at du er en del af et team, som alle løfter i flok.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Så skynd dig at skrive lidt om dig selv til Organisationschef Louise Sonne Dyreborg på louise.sonne@roskilde-festival.dk, senest d. 22. december 2023. Vi afholder samtaler løbende, og forventer at du starter i rollen til januar 2024.