Do you want to be a part of Roskilde Festival all year round?


Roskilde Festival has more than 1,200 volunteers who make the festival all year round - they are the foundation of Roskilde Festival. As an all-year volunteer, you put in an effort of at least 100 hours. The distribution of the hours depend on your volunteer role.

What does an all-year volunteer do? Read more here.

See available year-round roles below. Apply as indicated at the bottom of each posting.

Can't find a role that matches your interest and experience? Do you have special qualifications that you would like to bring into play at Roskilde Festival? Then write to volunteer@roskilde-festival.dk and we will help you in the right direction.

Sprogkrav: Dansk

Alderskrav: 20

Indsats: 100+ timer

Rolle: Ansvarlig

OM OS:

Som frivillig i arbejdsmiljøteamet bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab med en bred kontaktflade til ildsjæle og frivillige i hele festivalens organisation. Du får rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, og du kan få direkte indflydelse på hvordan arbejdsmiljøindsatsten på Roskilde Festival kan fastholdes og forbedres. 

OM ROLLEN:

Dine primære opgaver vil lyde således:  

 • Ansvarlig for at organisationen og samarbejdet i arbejdsmiljøteamet fungerer 
 • Rekruttere ildsjæle og frivillige, og foretage en årlig evaluering med ildsjæle i arbejdsmiljøteamet 
 • Vurdere opgaveløsning og give feedback til den enkelte i arbejdsmiljøteamet 
 • Sikre at ildsjæle og frivillige i arbejdsmiljøteamet har en god oplevelse som engageret i Roskilde Festival 
 • Sikre koordinering i arbejdsmiljøtværlaget før, under og efter festivalen. Herunder samarbejde med arbejdsmiljøkoor-dinatorer i divisionerne, samt ledelsesrepræsentanter (HR org-chefer samt HR-direktør) 
 • Understøtte arbejdsmiljøinitiativer i divisionerne, samle op på tværs og være tovholder på tværgående aktiviteter 
 • Udarbejde statistik, ulykkesevalueringer mm. 
 • Udvikle strategi for arbejdsmiljøindsatsen og bidrage til at udbrede metoder og viden  
 • på tværs af divisioner og frivillige  

Øvrige opgaver (udføres efter behov) 

 • Koordinering med ledelsen i Gæster & Sikkerhed, samt den øvrige ledelse i Roskilde Festival 
 • Koordinering med eksterne parter (fx Arbejdstilsynet, Dansk Live) 
 • Motivation af ledelsen samt de øvrige ildsjæle og frivillige 
 • Vi ser gerne du har erfaring med arbejdsmiljø i praksis, samt team-/projektledelse (+3 år) 

OM DIG:

Brænder du for arbejdsmiljø, og vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på Danmarks største byggeplads? Så er det dig vi leder efter! 

VI TILBYDER:

Ansvar og medbestemmelse

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Kan du se dig selv i en af ovenstående roller, og som en del af det fællesskab der skaber Roskilde Festival? Så tøv ikke med at kontakte organisationschef Mathilde Abild Andersen på mathilde.andersen@roskilde-festival.dk eller telefon 22392925 for at høre mere om opgaven. 

 

Language requirements: Danish or english

Age requirements: +18 years

Minimum hours: 300+hours

Role: Responsible365

About us:

Team Pant is currently missing 6 passionate individuals who would like to help with the planning, operation, and optimization of the festival's deposit handling and deposit system.

At the Roskilde Festival, deposits are much more than just collecting, returning, and receiving money, as it is in the rest of Denmark. Deposits are also part of the festival's work on green transition and circular consumption.

Team Pant's approach to sustainability includes not only the resources we can recycle through the collection and sorting of deposits but also human and social sustainability. This is something we in Team Pant are proud to work on. Our efforts involve ensuring a good flow between volunteers and deposit collectors and making sure as many resources as possible are recycled.

Team Pant includes the following areas: Team Pantbod/Service Associations, Responsible Refund, Refund Payout, Logistics and Administration, and a Backoffice.

About the task:

We are looking for 3 different Responsibles for our team.

...a Responsible for the coordination of orders, maps, and construction teams. In this role, you will have tasks such as:

 • Responsibility for site plans and coordination of map drawing
 • Responsibility for internal orders in RF systems and with external partners
 • Responsibility for coordinating construction teams before, during, and after the festival

...a Responsible for internal deposit logistics. In this role, you will have tasks such as:

 • Developing a process for handling internal deposits
 • Developing communication materials for the handling
 • Coordinating with external logistics providers before the festival and internal collaborators during the festival

...a Responsible for the coordination of deposit booths and deposit associations. In this role, you will, along with another coordinator, have tasks such as:

 • Close collaboration and dialogue with old and new deposit associations
 • Working to optimize operations and the working environment in deposit booths
 • Collaborating across the festival's other departments to ensure sustainable operations

About you:

You should be willing to become part of a close team that enjoys collaborating throughout the year.

We offer:

With us, you have the opportunity to volunteer in an exciting part of the festival, where you can make a big difference for both green transition and social sustainability.

Want to join us?

If you have any questions or would like to learn more about one or more of the roles, feel free to reach out to Team Leaders Wienke Reimer and Morten Rasmussen.

We are well underway with the recruitment, so if you are interested, please send a brief motivated application.

Write to us at wienke.reimer@roskilde-festival.dk or morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

Language requirements: Danish or english

Age requirements:+18 years

Minimum hours: 100+hours

Role: Co-creator365

About us:

Team Pant is currently missing 6 passionate individuals who would like to help with the planning, operation, and optimization of the festival's deposit handling and deposit system.

At the Roskilde Festival, deposits are much more than just collecting, returning, and receiving money, as it is in the rest of Denmark. Deposits are also part of the festival's work on green transition and circular consumption.

Team Pant's approach to sustainability includes not only the resources we can recycle through the collection and sorting of deposits but also human and social sustainability. This is something we in Team Pant are proud to work on. Our efforts involve ensuring a good flow between volunteers and deposit collectors and making sure as many resources as possible are recycled.

Team Pant includes the following areas: Team Pantbod/Service Associations, Responsible Refund, Refund Payout, Logistics and Administration, and a Backoffice.

About the task:

We are looking for 3 different Co-creators for our team.

...a co-creator for internal deposit logistics during the festival. In this role, you will have tasks such as:

 • Develop schedules for external suppliers
 • Contact booths and backstage areas to coordinate pickup.

...a co-creator for coordinating deposit booths and deposit associations throughout the year. In this role, you will have tasks such as:

 • Develop communication materials and guides regarding deposit sorting.

...two co-creators for coordinating deposit booths and deposit associations during the festival. In this role, you will have tasks such as:

 • Guide and assist deposit associations in their efforts regarding deposit sorting.

About you:

You should be willing to become part of a close team that enjoys collaborating throughout the year.

We offer:

With us, you have the opportunity to volunteer in an exciting part of the festival, where you can make a big difference for both green transition and social sustainability.

Want to join us?

If you have any questions or would like to learn more about one or more of the roles, feel free to reach out to Team Leaders Wienke Reimer and Morten Rasmussen.

We are well underway with the recruitment, so if you are interested, please send a brief motivated application.

Write to us at wienke.reimer@roskilde-festival.dk or morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

Language requirements: Dansk

Age requirements: +18 years

Minimum hours: 300+ hours

Role: Co-creator365

OM OS:

Du kommer til at indgå i Team Organisation & Udvikling, som er en del af Division Handel & Gastronomi. Teamet arbejder hele året på at udvikle og forbedre oplevelsen af at være frivillig på Roskilde Festival. Vi har kompetencer inden for blandt andet dataanalyse, projektarbejde, strategiske indsatser og e-læring, men vi mangler to ildsjæle, der kan bidrage med viden om arbejdsmiljø.

OM ROLLEN:

Vi leder efter to frivillige arbejdsmiljørådgivere til at supplere vores team og hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet på Roskilde Festival.

Når vi afvikler Roskilde Festival har divisionen mindst 10.000 frivillige i forskellige typer af handelsboder, som vi gerne vil sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. En stor del af boderne er madboder og barer. De drives dels af aktører, der laver mad og driver barer til daglig, dels af foreninger, der ikke har samme erfaring - og nogle drives af festivalen selv. Nogle aktører har været med i mange år, nogle er nye. Derfor skal vi kunne hjælpe vores frivillige i boder af forskellige størrelser og erfaringsniveauer, og vi skal kunne bruge vores ekspertise til at skabe positive forandringer.

Opgaven løses med udgangspunkt i divisionen Handel & Gastronomi, men der er etableret et tværgående forum for alle, der løser opgaver inden for arbejdsmiljø - så der er andre frivillige med samme fokus, som man kan sparre og mødes med.

Som arbejdsmiljørådgiver for handelsboder vil du have en afgørende rolle i at hjælpe vores frivillige med at skabe sikre, sunde og effektive arbejdsforhold. Vi samarbejder med vores handelsboder om udvikling og forbedring af deres arbejdsmiljø og ser os som en understøttende, proaktiv funktion - ikke en intern myndighed.

Du er selv med til at tilrettelægge indsatsen, og opgaverne kan fx bestå i at:

 • Gennemgå data fra vores frivilligtilfredsundersøgelse
 • Dialog med arbejdsmiljøansvarlige for udvalgte boder
 • Udvælge, tilrettelægge og gennemføre konkrete indsatser til at forbedre arbejdsmiljøet
 • Dialog med festivalens tværlag for arbejdsmiljø
 • Besøg i handelsboder under afvikling af festivalen
 • Skriftlig og telefonisk hjælp i konkrete sager

OM DIG:

 • Du skal have kendskab til at arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed, gerne inden for restaurationsbranchen.
 • Hvis du har erfaring med at rådgive om arbejdsmiljø, vil det være en fordel - men det er ikke et krav.
 • Du behøver ikke have et forudgående kendskab til Roskilde Festival, men du skal have lyst til at løse arbejdsmiljø-opgaver i den konktekst det er, at afvikle en stor begivenhed som Roskilde Festival.
 • Du skal have gode kommunikationsevner - både på skrift og i mødet med andre.
 • Du kan bidrage aktivt til at identificere løsninger og være med til at implementere dem.
 • Du kan deltage under afvikling af Roskilde Festival, og du kan indgå i opgaverne i løbet af hele året.

VI TILBYDER:

 • Vi tilbyder en spændende mulighed for at gøre en positiv forskel for andre frivillige på Roskilde Festival.
 • Du bliver en del af en gruppe af frivillige i et nyt team, der sammen finder ud af hvilke opgaver, vi skal løse - og hvordan vi skal gøre det.
 • Du får også nye perspektiver på arbejdsmiljø-opgaverne og fagfæller på tværs af alle festivalens funktioner.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Skriv til Teamleder Jesper Luthman på jesper.luthman@roskilde-festival.dk og fortæl lidt om dig selv og hvorfor du har lyst til at være med.

Sprogkrav: Dansk og Engelsk

Alderskrav: +18

Indsats : 100+ timer

Rolle: Medskaber 365

Opstart: 16. nov. 2023

 

OM OS
Som identitetsansvarlig bliver du del af et område på festivalen. Indre Plads består af 11 områder, fx Avalon, og Camping og ”Omkringliggende Områder” består af omkring syv områder, hvoraf nogle er defineret ved at et fysisk afgrænset område, Fx West City og andre er defineret af funktioner, som er spredt ud over flere lokationer, fx agoraer. Det er vigtigt, at der er både et fagligt og personligt match mellem dig og det område/områdelederen, som du potentielt bliver identitetsansvarlig ved. Når du melder dig som interesseret, vil vi derfor gennemgå en proces for at finde ud af, hvilket området du potentielt skal høre til i festivalen som identitetsansvarlig.

OM ROLLEN
Den identitetsansvarlige er den ledende arkitekt- og byplanfaglige kompetence i et område på festivalen. Her skal du sikre kvaliteten af arkitektur, rumlighed, wayfinding og tilgængelighed (universelt design) i forbindelse med området, og udvikle områdets udtryk og udformning. Som identitetsansvarlig arbejder man tæt sammen med byggeholdene, som skal ende med at opsætte, bygge og nedtage de fysiske installationer. Som identitetsansvarlige refererer til du til områdeleder som del af områdets gruppe, og du har et tæt samarbejde med teamchefen for Plan og Proces, arkitekt og byplanlægger, Louise Heebøll. Som identitetsansvarlig er med i Identitetsforum, som er et tværgående netværk af identitetsansvarlige for alle områderne på tværs af festivalen. Her udveksler man erfaringer, udvikler løsninger på tværs af festivalen og er sociale omkring den faglige disciplin at designe de fysiske rum på festivalen. Som ny i festivalen kan du her få hjælp til at komme godt fra start med hjælp fra de øvrige identitetsansvarlige i festivalen. Som identitetsansvar er du med hele året. Du er med til de store planlægningsmøder på tværs af festivalen, og du designer og planlægger sammen med området i de mørke efterårs- og vintermåneder. Når foråret sætter ind, går mange timer på at planlægge det konkrete byggeri og sidenhen at bygge op. På bagkant af festivalen, skal nedpakning ske, så materialerne og installationer kan genbruges, og du er med, når området evalueres.

OM DIG
Du skal i rollen som identitetsansvarlig have et godt øje for design og udvikling af fysiske rum. Måske er du uddannet arkitekt eller designer – eller måske har du blot erfaring med og lyst til at udvikle fysiske rum i en festivalsetting. Der er mange logistiske, praktiske og lovmæssige foranstaltninger, som fungerer som bindinger og kreative rammer, man skal arbejde indenfor, når man udviklinger de fysiske rum og installationer på festivalen. Du skal være pragmatiker såvel som visionær, når du skal udvikle og designe områdets fysiske rumligheder. Gode ledelses- og samarbejdsevner og forståelse for dine samarbejdspartneres fagligheder bliver essentielt for at lykkes i rollen!

VI TILBYDER
Som identitetsansvarlig vil du sætte dit præg og være med til at designe rumligheder og udtryk på Nordeuropas største festival! Du får konkret projektledelses- og byggeerfaring og ser dine visioner udvikle sig til konkret fysisk form. De fysiske rumligheder, som du vil være med at til skabe, vil du have med dig i dit videre faglige virke – både på CV’et, og som en oplevelse af at have været med til at skabe og bygge noget STORT! Du møder fagfæller på tværs af arkitektfaget og samarbejder opstår – også udenfor festivalen. Det sociale fællesskab omkring at opbygge et område på festivalen er stort både i forbindelse med møderne i løbet af året, når de rumlige visioner bliver defineret, når opbygningen planlægges og ikke mindst, når byggeriet står på, og arbejdet skal fejres, når det bliver fyraften!

SKAL DU VÆRE EN DEL AF TEAMET?

Send en mail eller ring for opklarende spørgsmål til rollen og send din ansøgning til: Teamchef Plan og Proces, Louise Heebøll, Louise.Heeboell@roskilde-festival.dk Tlf. 20770555 Opstart: 16. nov. 2023

Language requirements: English 

Age requirement: 21 years

Kan du ikke få nok festival og koncertstemning og kunne godt tænke dig at varme op til Roskilde Festival? 

Vil du være en del af et fællesskab af ildsjæle, som sammen drager ud og hjælper på mange forskellige events og til sommer have mulighed for at være en del af Copenhell og/eller de store koncerter i Parken til sommer (Metallica og Minds of 99 i Parken)? 

Under brandet RF Experience leverer vi sikkerhedsværter til et hav af arrangementer hele året rundt og er med at generere overskud til festivalen. 

Det her er et tilbud om at få mere fælleskab og mere erfaring med scenesikkerhed – det er ikke en rolle på festivalen. 

I RF Experience sætter vi vores viden og kompetencer fra Roskilde Festival i spil i andre sammenhænge. Dit arbejde og dit engagement er med til at øge overskuddet som doneres til almennyttige formål. Ved at styrke vores kompetencer eksternt, kan du med større erfaring i ryggen afvikle på Roskilde festival med mere viden og knowhow, hvilket styrker relationen til andre deltagere på festivalen. Derudover kan vi tilbyde udvikling af dine mulige lederegenskaber på festivalen. 

Det er et vigtigt og spændende arbejde at udføre. Derfor sørger vi også for udvikling af dine kompetencer i form af gratis uddannelse og kompetenceudvikling. For os betyder det meget at du er godt klædt på til opgaven og får kvalifikationer til dit CV. 

Af samme årsag er det ikke et krav med tidligere erfaring eller uddannelse, men du skal have en ren straffeattest. På dit første arrangement vil du få tilknyttet en mentor/kontaktperson der tager imod dig. 

Hvis det lyder som noget for dig så skriv lidt om dig selv til Jesper Adler på safety@rfexperience.dk eller kom med til introaften til december. 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og nationalitet at søge ind. 

Dato: 14. December

Tid: 17:30-19:30 

Henrik Hall, Havsteensvej 11 Roskilde